Obdobně jako na několika jiných místech v Prostějově, končí i stávající cyklostezka od místního nádraží směrem na Smržice vyústěním do křižovatky. Přesněji do Wolfovy ulice. Dále směrem k Hloučele musí cyklisté pokračovat po úzké vozovce.

"Je to tam nebezpečné. Hlavně když jedete s malými dětmi, jezdí tam vcelku dost aut," komentuje současný stav například Hana Burešová.

Město stezku prodlouží

"Jde o další rozšíření generelu městských cyklostezek. Dojde k doplnění další trasy k těm stávajícím, které se postupně spojí v jeden celek. Někdy se však setkáváme s problémy v majetkoprávních vztazích, které vyžadují čas pro svá řešení,“ uvedl k problematice náměstek primátora Jiří Rozehnal, jenž má městské investice ve své gesci.

Projekt je nachystán

„Předmětem dokumentace je projekt pro stavební povolení na stavební úpravy východní části profilu ulice Pod Kosířem od ulice Wolfovy po Sportovní ulici (3. etapa). Dále pokračuje o délce asi 32 metrů a končí u sjezdu na soukromý pozemek (4. etapa). Jedná se o smíšenou stezku s odděleným provozem chodců a cyklistů. Součástí 3. etapy jsou i vynucené přeložky sítí společností E.ON a CETIN,“ okomentoval technické záležitosti Jiří Rozehnal.

Prodloužení schváleno. Návrh radních na dostavbu další části cyklostezky posvětili svým souhlasem v tomto týdnu i zastupitelé. Celkově by měla stavba přijít na téměř dva miliony osm set tisíc korun.

Rozpočtová cena stanovená projektovou dokumentací:

3. etapa 1.633000,-Kč

4. etapa 460000,-Kč

Přeložka E.ON 438340,-Kč

Přeložka CETIN 247720,-Kč

Celkem 2.779060,- Kč