Projekt s názvem „Cyklistická stezka v ulici Průmyslová I. a II. etapa“ se komplikuje.

"Vzhledem k tomu, že jsou stále nedořešené majetkoprávní vztahy k pozemku, který je součástí navržené stavby cyklostezky, nebylo doposud možné akci stavebně povolit. Jedná se o jeden pozemek ve vlastnictví soukromé osoby, na který se část cyklistické stezky umísťuje v rámci II. etapy. Jde o odbočku za autobusovou zastávkou na ulici Průmyslová," vysvětluje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Odtahy vozidel s propadlou STK zajišťují i příslušníci městské policie. 4.2. 2022
Desítky vraků mizí z prostějovských ulic

Projektová dokumentace dozná úpravu

Propojovací úsek cyklostezky mezi Kralickou a Vrahovickou ulicí však brzdí neochota soukromého vlastníka postoupit své pozemky.

"Jednání se soukromým vlastníkem nevedou k dohodě. Odbor rozvoje a investic navrhuje řešit situaci úpravou projektové dokumentace," informuje Rozehnal a dodává: "Jednalo by se o přemístění autobusové zastávky blíže ke křižovatce s ulicí Za Drahou. Přesunem autobusové zastávky by byla část cyklistické stezky vedena přes pozemek ve vlastnictví společnosti DEKINVEST a.s. Bude však nutné zajistit odkup části předmětného pozemku. S touto společností byla záležitost předběžně projednána a s odkupem souhlasí."

Letitá autobusová zastávka v Určicích šla k zemi, nahradí ji moderní dopravní terminál
Socialistická zastávka v Určicích šla k zemi, nahradí ji moderní terminál

Navržené přemístění autobusové zastávky si vyžádá úpravu projektové dokumentace, která byla dokončena v již minulém roce. Úprava si vyžádá dodatečné náklady ve výši přibližně padesát tisíc korun včetně DPH. Rozpočtové opatření v uvedené výši schválila Rada města Prostějova.