„Nedávno přibylo v rizikovějších úsecích cyklostezky pozinkované zábradlí, dál se chystá domontáž dopravního značení a v příštích týdnech dojde i k doplnění mobiliáře stezky v podobě laviček, stojanů na kola, odpadkových košů a informačních tabulí. A hlavně bude se stavět most přes ústí Hloučely do přehrady,“ vyjmenoval stavbyvedoucí Michal Macháček ze společnosti SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem.

Právě zhotovení mostu je stěžejní pro to, aby se lidé opravdu pohodlně dostali od letního kina v Mostkovicích až do Plumlova podél severního břehu, kudy cyklostezka vede.

„Stavba mostu by měla začít ještě v zimním období, pokud to klimatické podmínky dovolí. V případě, že bude zima realizaci mostu brzdit, bude se stavět až na jaře,“ vysvětlil stavbyvedoucí Macháček.

Sedmdesát metrů dlouhý

Podle něj půjde o mostek o čtyřech polích se spraženou ocelobetonovou konstrukcí.

„Bude přibližně sedmdesát metrů dlouhý a tři a půl metru široký. Po obou stranách mostu bude osazeno dvoumadlové zábradlí. Madlo pro cyklisty ve výšce 1,30 metru a dřevěné madlo pro pěší ve výšce 1,1 metru nad povrchem nosné konstrukce,“ přiblížil podobu mostu Macháček.

Cyklostezka, jejíž výstavba stojí něco málo přes 28 milionů korun s DPH, je přesně 1937 metrů dlouhá a v koruně tři metry široká. Po celé své délce má také několik točen a výhyben, aby ji mohly využívat i stroje Povodí Moravy.