Inkriminovaný úsek by měl propojit severozápadní kvadrant vnějšího městského okruhu.

"Jedná se o propojení ulic Plumlovská a Cyrila Boudy. Chybějící úsek nutil cyklisty jezdit po velmi frekventované silnici. Se stavbou jsou spojena některá dopravní omezení, ale výsledkem bude větší bezpečnost cyklistů," informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Výstavba nového úseku by měla stát přes tři a půl milionu korun. Stavba cyklostezky se smíšeným provozem je součástí akce „Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady“ v celkové předpokládané hodnotě 17,5 milionu korun.

Samotná cyklostezka přijde na 3,6 milionu korun s délkou úseku stezky dvě stě sedmdesát metrů.

Jedná se o poslední chybějící úsek cyklostezek severozápadního kvadrantu vnějšího městského okruhu, konkrétně mezi Kosteleckou a Plumlovskou ulicí o celkové délce 1,7 kilometru. Stavba by měla být hotová do 30. listopadu letošního roku.