Spojka mezi kruháči a nový přechod. Rozšíření husté sítě cyklostezek protínajících Prostějov je dokončeno. Tento týden bylo dokončeno propojení cyklotras mezi dvěma kruhovými objezdy v ulici Josefa Lady.

Stavaři se činili. "Stavba byla dokončena v dohodnutém termínu a v průběhu stavby nenastaly žádné komplikace," potvrdil náměstek primátora Jiří Rozehnal. Oficiální termín dokončení stavby byl do konce listopadu.

Chodci dostali přechod. V rámci stavby byla vybudována smíšená cyklostezka, která propojila cyklostezky ukončené na dvou přiléhajících okružních křižovatkách a byl vyřešen nebezpečný přechod pro chodce u blízké restaurace," informuje Jiří Rozehnal.

Vánoční punč v letním bistru? Proč ne, nouzový stav nutí k všelijakým činům. 6.11. 2020 - Bistro U Hloučely v Prostějově
Vánoční punč v letním bistru? Proč ne, nouzový stav nutí lidi k činům

Inkriminovaný úsek propojil severozápadní kvadrant vnějšího městského okruhu, mezi ulicemi Plumlovskou a Cyrila Boudy.

"Náklady na realizaci stavby jsou přibližně dva a půl milionu korun včetně DPH. Na akci byla získána dotace z Olomouckého kraje ve výši 584 tisíc korun," sdělil náměstek Rozehnal.

Budova Ekocentra IRIS na Husově náměstí v Prostějově. 11.11. 2020
Lidé z Ekocentra půjdou na půl roku do azylu, mezi tím jim postaví nové sídlo

Stavba cyklostezky se smíšeným provozem je součástí akce „Komunikace, CS, přechod a protihluková stěna ul. J. Lady“ v celkové předpokládané hodnotě 17,5 milionu korun. Samotná cyklostezka má délku úseku stezky dvě stě sedmdesát metrů.

Zbývá ještě protihluková stěna. "Pokračování akce rekonstrukce komunikace s vybudováním protihlukové stěny je závislé na schválení finančních prostředků v rozpočtu města. Akce je zařazena v návrhu rozpočtu na rok 2021," uzavírá Jiří Rozehnal.

Rozpočet města bude projednáván na zastupitelstvu ve středu 18. listopadu 2020.