„Projekt jsme začali připravovat už v roce 2001 kvůli bezpečnosti nejen pro cykloturisty, ale také pro lidi dojíždějící do práce a děti jezdící na kole do školy,“ uvedl předseda svazku obcí Oldřich Dokoupil.

Cyklostezky v mikroregionu, které využívají i in-line bruslaři, měří deset kilometrů. Jejich postavení přišlo na 42 milionů korun. K finančně nejnáročnějším akcím patřilo přemostění říček Valová a Okenná.

Olomoucký kraj, který projekt zařadil do koncepce rozvoje cyklotras, se na výstavbě podílel třiceti procenty celkových nákladů. Dalších šedesát procent zaplatil Státní fond dopravní infrastruktury, na zbývajících deset procent se složily obce svazku s tím, že v prvních dvou etapách přispěl i Prostějov.

„V plánu máme dalších sto kilometrů cyklostezek od Jeseníku až po Prostějov,“ zmínil možnost budování nových úseků cyklostezek na Prostějovsku náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Horák.

Pokračovat v následujících letech bude i svazek obcí Prostějov – venkov. Zbývá totiž ještě dokončit spojení do Skalky, kterým je oprava povrchu nepříliš frekventované silnice z Čelčic.

„Do sazku přistoupily Vrbátky a Biskupice. Do budoucna bychom chtěli vybudovat cyklostezku přes Hrdibořice až do Vrbátek,“ nastínil vizi Dokoupil.

Sobotní zprovoznění nového úseku cyklostezky spojily obce svazku s poznáváním regionu. Na trase dlouhé přes dvacet kilometrů s dojezdem v Mostkovicích přichystali organizátoři dvě zastavení s občerstvením a doprovodným programem.