„Bude se pracovat na druhé a třetí etapě. Ta druhá by měla skončit u benzinové pumpy a bude navazovat na stávající úsek," informoval Jaroslav Šlambor.

Uvedl také, v jaké fázi jsou přípravy na pokračování stavebních prací. „Na obě chystané části jsou vydána územní rozhodnutí, na první pak také stavební povolení," sdělil radní, který má na starosti čerpání dotací.

Devět milionů

I v tomhle případě by měl magistrát na investici peníze získat.

„Existuje možný příspěvek až osmdesát pět procent. Druhá a třetí etapa vyjdou dohromady na necelých devět mi-lionů korun," řekl k trase dlouhé něco přes jeden kilometr. Chystané práce potvrdil také Petr Brückner z městského odboru rozvoje a investic.

„Cyklistická stezka do Žešova by měla pokračovat v roce 2016. Stezka povede celou dobu po levé straně," informoval přes mluvčí magistrátu Janu Gáborovou o plánech města.

To chystalo dostavbu cyklostezky už dříve, nakonec se však termín dodělání stavby znovu a znovu posouval. Centrum města tak dodnes s jižní částí žádná cyklotrasa nespojuje.

Zaplať pánbůh

Vedení města se za tuto skutečnost dostalo od veřejnosti pod palbu kritiky. Například na podzimním setkání prostějovských politiků s obyvateli Žešova byla cyklostezka jedním z hlavních témat.

Informaci, že by se mělo v příštím roce s pracemi pokračovat, tak místní vítají.

„Co jiného na to říct než zaplať pánbůh. Jsme hodně rádi, že se situace vyřeší. Myslím si, že spousta lidí cyklostezku rádo využije," sdělil Jan Kleiner, který je předsedou žešovského osadního výboru.