„Rád rýsuju domy, nebo dělám základy pro košíky z pedigu. Už tři roky," řekl Martin, který navštěvuje prostějovský denní stacionář občanského sdružení Lipka Prostějov. Zdravotně postižení mají problém sehnat práci, nyní se ale některým otevírají nové možnosti, jak se uplatnit na trhu práce. Sdružení Lipka Prostějov díky projektu „Mám kam jít", který navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějov, získalo ve Vrahovicích dům.

Cesta k cíli

V domě se pak občanské sdružení Lipka rozhodlo vybudovat chráněné bydlení a cukrárnu. Projekt byl schválen v roce 2012 a stavební práce mohly začít na podzim roku 2013. Lipka ale musela nečekaně ukončit první kolo výběrového řízení, ačkoli mělo vedení i klienti denního stacionáře jasný cíl.

„Museli jsme bezvýsledně ukončit první kolo výběrového řízení na dodavatele stavby, takže dneska, nejpozději v pondělí, by mělo být vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení," informovala smutným hlasem v září 2013 ředitelka prostějovské Lipky Renata Čekalová, a to i přes skutečnost, že byl Lipce schválen finanční, prováděcí, zaváděcí projekt, měla stavební povolení a nabídka pro stavaře byla jistá, jelikož jde v tomto případě o jisté financování – smlouva jde z evropských peněz.

Důvodem bezvýsledného ukončení prvního kola výběrového řízení byla skutečnost, že pouze jedna nabídka od přihlášených firem plně odpovídala přísným požadavkům zákona o veřejných zakázkách.

Štěstí ale na sebe nenechalo dlouho čekat a Lipka má firmu, která provede nezbytné stavební práce. Druhé kolo výběrové řízení bylo totiž úspěšné a Lipka se může v půli ledna pustit do stavebních prací.

„Ve druhém výběrovém řízení jsme měli celkem sedm zájemců, z nichž byli všichni ze střední Moravy a jeden z Prahy. Nakonec vyhrála firma Pozemstav," sdělila Renata Čekalová, která je ráda, že je projekt na dobré cestě, ale jak sama říká, oddechne si, až v domě v ulici Jana Köhlera budou pracovat zedníci.

„Bylo to vše skutečně administrativně náročné, ale díky vytvořené časové rezervě v realizačním harmonogramu projektu věřím, že projekt bude dokončen v původně plánovaném termínu," nechala se slyšet Renata Čekalová.

Dům ve Vrahovicích poskytne bydlení 14 klientům, kteří se zde budou učit a pracovat v sociálně terapeutické dílně, která bude mít podobu cukrárny pro veřejnost.

Proč cukrárna?Proč chce o. s. Lipka vybudovat ve Vrahovicích chráněné bydlení a sociálně terapeutickou dílnu v podobě cukrárny? Celý záměr vybudovat chráněné bydlení vychází z nepopíratelného faktu, že tak jak dospívají děti, stárnou jejich rodiče. Nenadálá událost v rodině pak neponechává jinou možnost než umístění pozůstalé osoby se zdravotním postižením do ústavního zařízení, vzhledem k jejich nedostatečné kapacitě velmi často i do zdravotnických zařízení ústavního typu, např. LDN či psychiatrických léčeben, kde pobývají měsíce až roky. Dosavadní profesní erudice i objektivně zjištěné potřeby cílové skupiny nás opravňují k názoru, že služba bude plně využita. V okrese Prostějov i celém Olomouckém kraji je objektivně zjištěn nedostatek moderních pobytových sociálních služeb typu chráněné bydlení. Jedná se o moderní formu sociální služby, která nabízí svým uživatelům nejen potřebnou podporu a péči, ale současně napomáhá řešit jejich nepříznivou situaci – uživatele neizoluje, naopak umožňuje jim relativně samostatný a plnohodnotný život, nevytváří jeho závislost na sociálních službách, ale naopak přibližuje je k běžnému životu populace. O chráněné bydlení je mezi osobami se zdravotním znevýhodněním obrovský zájem. Zvláště když dosud žili v domácím prostředí s podporou a pomocí svých blízkých, kteří z jakýchkoliv důvodů již péči nemohou poskytovat. Mimochodem chráněné bydlení je ekonomicky nejméně nákladné oproti jiným typům pobytových služeb jako jsou domovy pro seniory či domovy pro osoby se zdravotním postižením. Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 13. 8. 2012 (usnesení č. 377/VRR38/12) byl projekt schválen k financování v předpokládané výši 16.479252,75 Kč (tj. 75% celkových rozpočtovaných nákladů projektu, které činí 21.972 3378,– Kč). Ředitelka o. s. Lipka Renata Čekalová