Podle radních měla necelých dvacet sedm tisíc korun vrátit zpět, protože nesplnila podmínky a celý příspěvek nevyčerpala.

„Dostala jsem peníze na instalaci dvou hodin a zatím jsem stihla postavit jen jedny. Hodiny neděláme pro sebe, ale pro naše děti," hájila projekt Jana Kostelníková.

Ve městě už stojí hodiny s hlásičem na dětském hřišti na Neumannově náměstí a v Kolářových sadech a také na autobusové zastávce u nové nemocnice.

„Ještě uvidíme, kde další hodiny umístíme. Měly být na hřišti na sídlišti E. Beneše, ale ozývají se nám maminky, které by je uvítaly na hřišti u jejich domů," řekla zakladatelka sdružení.