Jak město naloží s okolím Špalíčku? Více než deset let táhnoucí se problém urbanistického řešení se jak se zdá konečně chýlí ke konci. Lokalita, která je vnímána jako určitá piha na kráse Prostějova, by se měla dočkat celkové revitalizace.

Představitelé města veřejně vyhlašují, že se jedná o prioritu prvotního významu.

Opoziční zastupitel Jan Navrátil (Změna pro Prostějov), však přes veškerá ujištění vládnoucí koalice svolal veřejnou diskuzi týkající se tohoto akutního problému.

"Cílem diskuze je, abychom si vzájemně vyměnili informace. Názory, které tu padnou, by mohly být vodítkem pro přípravu architektonické soutěže," sdělil přítomným Jan Navrátil.

Primátor k věci

Do malého zasedacího sálu Společenského domu (Kaska) si našli cestu Prostějované, přespolní, ale i primátor a několik radních.

"My to řešíme prakticky od okamžiku, kdy padl rozsudek o neplatnosti smluv s Manthellanem. Máme jasno v tom, že se Kasko bourat nebude, ale bude se rekonstruovat. Cílem acrhitektonické soutěže je komplexní řešení celého prostoru, ne jen Kaska, ale i tržnice a bývalé sodovkárny. Zajímají nás názory veřejnosti. Na městském webu a v Radničních listech je možnost se vyjádřit. Anketa bude ukončena 14. dubna. Názory a podněty vyhodnotíme a v polovině května vypíšeme architektonickou soutěž," pronesl k veřejnosti František Jura, primátor Prostějova.

Parkovací dům vs. podzemní parkoviště

A jaké že byly požadavky lidí?

"V první řadě by měla být zachována stávající kapacita sálu. Tedy minimálně tisíc lidí. Vyřešit by se mělo také ozvučení a akustika, které nejsou odpovídající současné době," nechal se slyšet taneční mistr Jiří Šindler.

Dále padaly návrhy na zřízení restaurace s celodenním provozem nebo propojení uvažovaného parkovacího domu s Kaskem nadzemním tunelem či lávkou.

Veřejnost také neměla problém s plánovanou stavbou několika podlažního parkovacího domu. Proč byla zamítnuta podzemní varianta vysvětlil vedoucí odboru rozvoje a investic Antonín Zajíček.

"Proti podzemnímu parkovišti jsou dva důvody. Prvním je, že máme v Prostějově hladinu podzemní vody už ve dvou a půl metrech. Druhou je ekonomická stránka. Podzemní parkovací místo je několikanásobně dražší než nadzemní," uvedl Zajíček.

Tržnice praktická, funkční a estetická

Dalším diskutovaným tématem byla budoucí podoba tržnice. Své připomínky sdělili přítomní trhovci. Důraz byl kladen na praktičnost, funkčnost a estetičnost.

"Hlavně, by měli architekti myslet na to, že musíme nějak dopravit zboží k prodejním stolkům. Další věcí je osvětlení a zabezpečení celého prostoru. V neposlední řadě pak veřejné záchodky pro trhovce i zákazníky," znělo ze sálu.

Právě veřejné záchodky zabraly několik minut, jejich akutní nedostatek v centru je palčivým problémem. Další návrhy chtěly vodní fontánu nebo kašnu, vysazení stromů či instalaci laviček. Podnětů vyplynulo dost, teď záleží, jestli k nim radní přihlédnou při zadávání podmínek veřejné soutěže.

Optimistický výhled radních je, že by se mohlo začít revitalizovat na jaře roku 2020.