„Jde především o to, uvést strategický plán do souladu s novým územním plánem. Strategický plán je taková kostra, na kterou navěšujeme další projekty na příští rok, případně do konce funkčního období zastupitelstva,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Fišer.

Další průmyslové zóny?

On sám má na starosti především stavební rozvoj města.

„Z tohoto pohledu jsme chtěli připravit především podmínky pro podnikání a bytovou výstavbu všude, kde je to možné. Například pokud bychom chtěli rozšiřovat průmyslové zóny směrem na Bedihošť a Kralice, ocitli bychom se mimo katastr města. Tam už jsou zkrátka možnosti vyčerpány a musíme se zaměřit jinam, nebo hledat rezervy mimo okrajové části,“ uvedl místostarosta Fi­šer.

Důležitá je podle něj také péče o kvalitu bydlení.

„Dokončujeme revitalizaci sídliště E. Beneše a pokračovat bychom měli Sídlištěm Svobody. Komunikace i sadová úprava dožívají,“ upozornil místostarosta.

Problém zvaný parkování

Obyvatelé sídlišť se na novou tvář domova těší.

„Hřiště tvořená pískovištěm z nahnilých prken a omšelou betonovou stěnou v dnešní době opravdu nenadchnou. Taky rozlehlé holé plochy trávníků nejsou už dnes úplně ono, zvlášť, když člověk nemá kam dát auto, které nutně potřebuje k práci. Z Německa znám například zelená parkoviště, kde mezi auty rostou stromy a prostor mezi domy člení různé terénní prvky a keře, mezi kterými si děti mohou hrát,“ popsal Petr Kocián, jenž na Sídlišti Svobody vyrostl a dnes zde žije i se svou rodinou.

Parkování ve městě vidí jako problém i místostarosta Fišer.

„To, že se při stavbě sídlišť nepočítalo s takovým množstvím aut, je samozřejmé. Nová parkoviště však zase vznikají většinou na úkor zeleně. Starší občané většinou nelibě nesou vyasfaltování nějaké další plochy a mladší si zase stěžují, že nemají kde parkovat. Je to vždy otázka nějakého kompromisu, na kterém se domlouváme s odborem životního prostředí,“ vysvětlil Fišer. Dalším projektem, který má svůj základ ve strategickém plánu, je podle místostarosty i chystaná kompletní rekonstrukce koupaliště v Kostelecké ulici.

Kousek zeleně navíc

V aktuální verzi strategického plánu se mluví také o rozšiřování biokoridoru na Hloučele.

„Myslím, že to je skvělý záměr, protože každý kousek zeleně navíc je v Prostějově dobrý. A zvláště v souvislosti s tím, že se u Hloučely plánuje nová výstavba. Stromy by mohly omezit i prašnost a hlučnost. Nehledě k tomu, že určitě vzniknou i nové zajímavé biotopy pro různá zvířata,“ míní Petra Orálková z prostějovského Ekocentra Iris.

Nejdůležitější projekty

Strategický plán určuje také nejdůležitější projekty pro rozvoj města. Podle radních je to například dobudování městského dopravního okruhu či revitalizace zámku. Mimo projekty s označením TOP se ocitlo ale třeba i budování společenského sálu se zázemím.