„Zcela nedávno jsme zveřejnili výsledky testování alternativních metod likvidace plevele. Ukazuje se, že z testovaných metod nechemickou cestou vychází jako nejúčinnější, a tedy nejpoužitelnější, metoda likvidace plevele horkou vodou či horkou párou. Tento způsob si však vyžádá další nemalé peníze,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Je třeba zdůraznit, že finance pro letošní rok na likvidaci nežádoucích plevelů pomocí horké tlakové vody zařízením ECLIP byly již vyčerpány. Důvodem bylo dočasné zastavení chemické likvidace nežádoucích plevelů, tím pádem došlo k intenzivnímu používání pouze zařízení ECLIP, které pro likvidaci plevelů na komunikacích používá zmíněnou alternativní metodu - horkou tlakovou vodu.

„Na tuto metodu jsme již vyčerpali přes 338 tisíc korun. Nyní bude třeba finance navýšit o dalších 570 tisíc korun a to na zajištění provozu v měsících červen až říjen,“ vyčíslil nutný nárůst financí Jiří Pospíšil, který je zodpovědný za správu a údržbu majetku města.