„Jako komunitní pracovnice se snažím především aktivizovat ke změnám. Mé působiště je ve Studenci a Dobromilicích," představila se jedna z pracovnic, Alena Prusenovská, která dříve pracovala s dětmi ve speciálních školách v Žilině a Šternberku.

Za krátkou dobu, v prostějovské pobočce Člověk v tísni pracuje teprve od února, se jí podařilo sblížit se s komunitou Romů ve Studenci. Právě zde byli sousedé i starostka obce po nějaká léta nešťastní z přetékající žumpy, zápachu a nespočtu odpadků kolem nevzhledného domu.

„Přijali mě a začali jsme úklidy. Nechali jsme přistavit velký kontejner na komunální odpad a okolí domu se svépomocí za krátký čas změnilo k nepoznání," vzpomíná Alena Prusenovská.

„Než něco uklidí, pár dní to trvá, ale uklidí, a o to jde. Rodina, která je původně ze slovenských osad na východě si na dům nahodila fajnovou a uvažují teď i o barvě fasády. Lidé ve Studenci nyní oceňují tu jejich práci," je na své klienty ve Studenci pyšná Alena Prusenovská a dodává, že vše tkví pouze v dobré komunikaci.

„Tyto komunity často trpí sociální vyloučeností. Ano, není s nimi často jednoduché soužít, jenže děti jsou děti a nemohou za to, kde se narodili," upozorňuje Prusenovská.

Co je další nápní jejich práce?

A právě od dětí pracovníci začínají. Součástí náplně zaměstnanců Člověka v tísni jsou takzvané sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

„Navázat vztah s rodinou je nejtěžší. Rodiny jsou opatrné a přijetí pracovníka je individuální. Důležité je, si vztah budovat s rodinou dlouhodobě. V rámci služby do rodiny docházíme jedenkrát za týden," popsala jedna ze tří pracovnic poskytující tyto služby, Martina Tihlařová.

Pracovnice často poskytují porozvodovou péči a podporují děti při rozvodovém řízení, dále se starají o pěstounské rodiny, při tom jsou u nás na Prostějovsku rodiny, kdy na jednu pěstounku připadá až devět dětí. V neposlední řadě ale pracovnice pečují o rodiny sociálně slabé.

close Den otevřených dveří v prostějovské pobočce Člověk v tísni zoom_in

„Pro všechny případy pracujeme i se školami a výchovnými poradci. Například jsme navázali spolupráci se školou v Hrubčicích, kde koordinátorka doučuje děti. Hlavně se snažíme budovat co nejlepší vztah rodič-dítě," zmínila Martina Tihlařová s tím, že na nedostatek případů si nemohou stěžovat.

Nedílnou součástí prostějovské pobočky jsou terénní pracovníci, kteří podporují rodiny při řešení dluhů a doprovází rodiny na úřady.

„Chybí zde krizové bydlení. Pro rodinu se třemi dětmi, která se dostane do finančních potíží, je to problém. Chodí bydlet k příbuzným, pak když jde o Romy, se na ně v domech dívají skrz prsty," uvedl Robert Gábor, který se s těmito problémy v roli terénního pracovníka potýká šest let.

„Jenže kde by vzali jako zadlužení kauci třeba dvacet tisíc na vlastní bydlení? Pak si půjčují od nebankovních společností a dostávají se do obrovských dluhů. Málokdo ví, že exekuce je i na sociální dávky," dodává Robert Gábor.

Prostějovsko ale není na tyto případy nijak výraznější, podle pracovníků je to všude stejné a na věku zadlužených osob také dnes nezáleží. Situace je ale přesto horší na vesnicích. „Je to nepoměr, exekuce je často větší než dlužná částka, a to i o statisíce. Za nízkou dlužnou částku může klient přijít o bydlení, a to se snažíme zachraňovat," prozradil terénní pracovník Viliam Hangurbadžo.

Kuriozitou současnosti přesto je, že se často do dluhových pastí dostávají i senioři.

„Měli jsme zde klientku, která vyplnila rozhodčí doložku u nebankovní společnosti, kdy ta rozhodčí doložka byla velmi nevýhodná. Z pěti tisíc, které dlužila, bylo najednou 40 tisíc korun. Podali jsme žalobu k soudu na neplatnost rozhodčí doložky. Po dvou letech se seniorce vrátila i část důchodu," uvedla jeden z případů zadlužení se šťastným koncem koordinátorka pobočky Člověk v tísni, která poskytuje i protidluhové poradenství, Pavlína Kolaříková.

Člověk v tísni své služby zdarma poskytuje v konzultačních hodinách

Pondělí: 8:30 – 12:30 terénní sociální práce

(sociální a právní poradenství, pomoc při řešení dluhů, pomoc při vyplňování listin, při vyřizování občanství, vyřizování dávek sociální péče a podpory, řešení vlastní situace)

Úterý: 13:00 – 16:00 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

(vytváření podmínek pro děti – vzdělání, volný čas, pomoc při sestavování rozpočtu rodiny, jednání na úřadech, právní poradenství, pomoc při hledání zaměstnání či bydlení, řešení dluhů, atd.)

Středa 13:00 – 16:30 protidluhové poradenství

(řešení dluhové situace, komunikace s věřiteli, exekutory, sepisování a podávání návrhu na oddlužení, kontakty s dalšími organizacemi atd.)