Císař František Josef je s Prostějovem spojen více, než většina jeho obyvatel tuší.

„Jeho první návštěva v českých zemích se odehrála právě v Prostějově. Byl totiž majitelem dragounského pluku, který měl právě zde svou stálou posádku,“ uvedl historik Karel Hronek.

Budoucí císař, tehdy ještě arcivévoda František Josef se objevil v čele svého pluku při velkolepé přehlídce dne 1. října roku 1844. Své vojáky předvedl před zemským vojenským velitelem na Moravě a ve Slezsku arcivévodou Albrechtem a rakouskou generalitou. Tehdy mu bylo pouhých čtrnáct let. Byl však už tehdy dosti zkušeným vojákem.

Kulky kolem něj svištěly, nehnul ani brvou

O jeho vojenské vyspělosti nám z doby o rok pozdější zanechal zprávu maršál Radecký, jehož působení je také s Hanou nerozlučně spojeno. O působení patnáctiletého arcivévody v bitvě u Santa Lucie napsal: „Jest mi zvláštním potěšením, mohu-li oznámiti, že Jeho císařská Výsost arcivévoda František Josef se několikráte v prudkém boji ocitnul a denně osvědčuje největší klid a chladnokrevnost. Byl jsem sám očitým svědkem, kterak nepřátelská kule dělová v největší blízkosti od něho zaryla se do země, aniž byl arcivévoda jevil nejmenšího pohnutí. Jsme přesvědčeni, že vše to dojde živého ohlasu u všech, v nichž ještě stará věrnost a láska pro náš dům panovnický žije.“

Na Hané zažil císař i další důležité momenty svého politického i soukromého života. „Rakouskou císařskou korunu přijal právě v Olomouci, v arcibiskupském paláci druhého prosince roku 1848,“ řekl Hronek.

Třetím osudovým okamžikem, který císaře na Hané potkal bylo soukromé představení vídeňského Burgtheatru v Kroměříži roku 1885. „Právě tehdy uviděl na jevišti herečku Kateřinu von Schratt, která se nakonec stala ženou, jenž jej provázela až do konce jeho života,“ vysvětlil historik.

Existuje spousta legend o vztahu Kateřiny ze Schrattů k Alžbětě i k císaři. Pravdou však je, že Kateřina povzbuzena upřímným potleskem který jí císař po představení věnoval požádala o rok později osobní audienci a bylo jí vyhověno. Téhož roku nechala císařovna Alžběta namalovat první z Kateřininých portrétů, které věnovala císaři. Postupně ji pak sama vmanévrovala do jeho osobní blízkosti. (pam)