V Bílovicích-Lutotíně zavedli inovativní systém svozu dům od domu, kdy se papír, plast i bioodpad třídí do 240 litrových nádob. V obci, která má kolem pěti set obyvatel, je tak k dispozici přibližně osm set sběrných nádob. Z toho sto padesát modrých na papír, dvě stovky žlutých na plasty, stejný počet bio-popelnic a asi dvě stě padesát nádob na směsný komunální odpad. Odpad nově eviduje systém ECONIT.

Jak chytrý systém v Bílovicích-Lutotíně funguje?

Zaměstnanec obce v den svozu obejde bílovické domácnosti a načte odpad, s pomocí mobilního terminálu, do systému. Díky tomu získá samospráva přehled o množství odpadu ještě předtím, než jej převezme svozová firma.

„Zavedení evidenčního systému nám pomáhá využít všech výhod svozu, který funguje dům od domu. Díky evidenčnímu systému přesně víme, kolik odpadu vytřídíme. Informace, které jsme získali prostřednictvím evidenčního systému, nám pomůžou ke snížení množství svozů. Obec tak ušetří za platby svozové firmě,“ vysvětluje starosta obce Miroslav Hochvald a dodává: „Samotné zavedení systému sběru v nádobách dům od domu se velmi pozitivně odrazilo na množství vytříděného odpadu a vytříděnosti směsného komunálního odpadu. Jeho objem díky tomu výrazně klesá.“

Prostějovská škola ZŠ Železného má díky pomoci rodičů zrekonstruované učebny.
Díky rodičům mají děti v Prostějově nové krásné třídy

Dotace na nádoby pomohly

Je tedy zřejmé, že se investice do sběrných nádob vyplácí. Náklady na pořízení nádob navíc z osmdesáti procent pokryla dotace. Díky tomu mohla samospráva obce zavést efektivní systém sběru odpadů dům od domu.

Bez následného zavedení evidenčního systému by však odpadové hospodářství obce nebylo kompletní. Pro přehled nad odpady a následnou optimalizaci odpadového hospodářství, která přináší zásadní úspory, je podstatné propojení efektivního sběru odpadů s chytrým evidenčním systémem. 

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci. V hlavní menze servírovali obědy za studentské ceny.
Pokusy, anatomie i levný oběd v menze. Univerzita Palackého otevřela dveře