Zatímco holubům dolévali vodu a sypali chovatelé zrní v nové hale, sami se k čaji či kávě sešli vlastně na staveništi.

„V prvním patře tady budujeme zázemí pro naše mladé. Členů do osmnácti let máme sedmnáct, celkem je nás na okrese sto sedmdesát. Právě proto musíme těm mladým poskytnout odpovídající podmínky, abychom v nich vzbudili a udrželi lásku ke zvířatům. Ta totiž zvláště u mladé generace pomalu mizí," posteskl si chovatelský předseda Vratislav Slavík.

Se stavbou by chtěli být hotoví v příštím roce.

„Dostali jsme se mezi významné projekty Olomouckého kraje a tak jsme díky finanční podpoře mohli nakoupit všechen materiál. Stavební práce si děláme sami a tak bychom klubovnu chtěli dokončit do prostějovských hodů, kdy zde plánujeme tradiční výstavu. V říjnu bychom tady pak měli pořádat výstavu krajskou," plánuje Slavík.

Dětské hřiště, občerstvení i stálá výstava

Kromě klubovny by mělo v areálu vyrůst i občerstvení s dětským hřištěm.

„Doufáme, že by nám to mohlo přinést nějakou korunu. Ve dvoře chceme mít stálou výstavku drobného zvířectva, aby se děti mohly podívat třeba na králíky nebo husu. Vždyť některé z nich už ani neví, jak taková zvířata vypadají," prohlásil Slavík.

Chovatelé tedy staví, plánují a snaží se organizaci udržet při životě. V jejich případě je to výkon více nëž obdivuhodný. Vždyť průměrnému členovi chovatelské organizace je šestašedesát let.

„A to do toho počítám i ty naše mladé. Vždyť máme členy i kolem devadesáti," podotkl předseda Slavík. Doufá však, že se zájem o chovatelství znovu oživí. Avšak nadšenců, kteří do společného díla dávají své peníze, energii a čas zatím stále ubývá.