Pořadí oprav jednotlivých chodníků určuje míra poškození, frekventovanost a vzdálenost od centra. Důležitou roli při výběru lokalit určených k rekonstrukci hrají mimo jiné informace o plánovaných investičních akcích plynárenských, elektrárenských a vodárenských společností, případně odboru rozvoje a investic městského úřadu.


„V letošním roce se plánují opravy chodníků v sedmi lokalitách. Investuje se do nich téměř milion a sedm set tisíc korun,“ vypočítal místostarosta Pavel Drmola s tím, že je rozdíl mezi opravou poničené nebo nadzdvihnuté dlažby a kompletní rekonstrukcí komunikace včetně chodníku a zahradnických zásahů. Druhá jmenovaná úprava patří do seznamu investičních akcí.

Částečné opravy chodníků se podle schváleného plánu dočkají letos obyvatelé ulic Dobrovského, Bulharská, Mozartova, Okružní, Ruská a Kotěrova. Na seznamu je i ulice Rumunská. V její střední části stavební dělníci zrušili chodník z kachlů, vykopali a vysypali štěrkové lůžko a položili zámkovou dlažbu.
„Nechápu, proč neudělali rovnou celou ulici. Vyměnili čtvercovou dlažbu, ale rozpraskaný a hrbolatý asfalt nechali bez povšimnutí,“ kritizoval postup dělníků kolemjdoucí důchodce. „A to můžeme být rádi, že sem položili zámkovou dlažbu, protože o kousek dál v ulici jen přeložili chodník novými kachlemi,“ horlil starý muž.

„Není důležité kolik peněz je na rekonstrukci chodníků schváleno. Pokud v konkrétní ulici vznikne potřeba chodník opravit, zastupitelstvo a Rada města peníze z rozpočtu vyčlení,“ upozornil místostarosta Miroslav Pišťák odpovědný za finanční hospodaření města.
Radnice disponuje také seznamem ulic, v nichž se v tomto a příštím roce do obnovy povrchu chodníků nepustí. Důvodem jsou opravy a investice ze strany správců inženýrských sítí.