„Loni jsme do rekonstrukcí silnic a chodníků investovali čtrnáct milionů korun. Pokračovat budeme i letos, opravy probíhají v ulicích Sokolská a Sadová, kde je hlavním investorem ředitelství silnic a dálnic. Město na opravách chodníků proinvestuje jeden milion korun,“ uvedla starostka dvoutisícových Němčic Ivana Dvořáková.

Další dva miliony spolyká v případě schválení zastupitelstvem oprava ulice Chvátalova. „Zde chceme využít žulových kostek z Tyršovy ulice,“ poznamenala Dvořáková.

Achylovou patou Němčic je málo pracovních příležitostí. Z cukrovaru, který kdysi zaměstnával mnoho lidí, zbyly už jen sutiny.

„Více než devadesát procent našich lidí do zaměstnání dojíždí. Uvolněné místo po cukrovaru chceme využít na bytovou zástavbu a přitáhnout do Němčic investory. Je to jediné místo, které se pro tyto aktivity nabízí, protože na jedné straně jsme limitováni železnicí a ve směru na Mořice zase záplavovým územím,“ vysvětlila starostka.

Právě kvůli dešťům a povodním, které už několikrát postihly i Němčice, udělali ve městě některá protiopatření. V posledních třech letech zrekonstruovali kanalizaci v ulicích Havlíčkova, Novosady, Tyršova a Jablonského.

Zemědělská vodohospodářská správa Kroměříž nechala pročistit potok Žlebůvku až po soutok s říčkou Hanou a radnice zajistila rekonstrukci dvou přečerpávacích stanic, což sníží přetížení kanalizace v období přívalových dešťů.

„Vybudovali jsme horskou vpusť ve Hřbitovní ulici, která zachytí vodu z kopce a polí,“ zmínila se Ivana Dvořáková s tím, že město připravuje i projekt na výstavbu nové čistírny odpadních vod za městem směrem na Vrchoslavice a odkanalizování poslední části města – Masarykova ulice od kolejí po hranici města na Měrovice za zhruba 40 milionů korun.

Větší část sice pokryjí dotace od státu či unie, přibližně deset milionů však budou muset Němčice investovat ze svého.