Lidé nejen riskují své zdraví, ale také porušují zákon o provozu na pozemních komunikacích. „Ten těmto chodcům jasně ukládá, aby použili chodník na protější straně. Pokud tak neučiní, může jim policista na místě udělit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun. Ve správním řízení by mohli zaplatit od patnácti set do dvou a půl tisíc korun,“ sdělil vedoucí odboru dopravy prostějovského městského úřadu Miroslav Nakládal.

Počínání chodců se navíc nelíbí řidičům, kteří musejí dávat velký pozor, aby některého z nich nezachytili nebo nesrazili. „Je to velice nepříjemné. Chodci si vstupují do vozovky, jak se jim zlíbí. Navíc je tu ostrůvek, takže máme co dělat, abychom mezi ním a lidmi prokličkovali,“ stěžoval si jeden z řidičů Jaroslav Plecl z Prostějova.