„Za nebezpečný se považuje jedový, výbušný nebo jinak nebezpečný odpad. Jsou to například oleje, tuky, barvy, fotochemikálie, léky nebo agrochemický odpad včetně obalů," vyjmenovala mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Kromě pneumatik mohou lidé nosit i odpad z domácností, který se jim nevejde do popelnice. Jedná se o staré koberce, linolea, nábytek či vyřazené oblečení.

„Lidé se mohou zbavit i vyřazeného elektrotechnického zařízení, jako jsou ledničky, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, rychlovazné konvice či baterie," dodala Jana Gáborová.

Mobilní sběr začne ve Vrahovicích, pokračovat bude v Čechůvkách, Domamyslicích a Čechovicích a zakončí v Žešově. Na každém místě se zdrží pracovníci technických služeb deset minut. 

Harmonogram

Vrahovice M. Pujmanové u mostu 10:45 – 10:55

Vrahovice ul. J. Suka 11:00 – 11:10

Vrahovice ul. M. Alše 11:15 – 11:25

Vrahovice ul. K. Světlé 11:30 – 11:40

Čechůvky točna 11:45 – 11:55

Domamyslice u samoobsluhy 12:15 – 12:30

Čechovice u pošty 12:35 – 12:50

Žešov u pomníku 13:15 – 13:30