„Objekt má kapacitu 74 parkovacích míst. Současný nájemce podal písemnou výpověď a nájemní smlouvu mu končí poslední den v červnu," řekl náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Nájemce bude na své náklady zajišťovat provoz, opravy a pravidelnou údržbu krytu a technologických zařízení. Zároveň zde musí umožnit provádět pravidelná cvičení záchranných složek," doplnil Jiří Pospíšil.

Zájemci se mohou s nabídkami obracet na město.