„Každý rok se ale potýkáme s nedostatkem dospělých koledníků, vedoucích skupinek,“ posteskla si Marie Schwarzerová, ředitelka prostějovské Charity. Vyzývá proto všechny, kteří by chtěli sbírku podpořit nejen finančním darem, aby se u prostějovské charity přihlásili.

„Vedoucímu skupinky musí být více než osmnáct let. Od nás dostane průkazku a na úřadě zapečetěnou pokladničku. S každým dospělým chodí dva až tři dětští koledníci,“ vysvětlila Schwarzerová.

Pro koledníky v obcích není termín šestého ledna závazný, mohou chodit podle místních zvyklostí v prvních dvou týdnech ledna. Přihlášku je možné dojednat i na telefonním čísle 582 330 633. (pam)