Od doby, co začaly lokální povodně na Valašsku a Vsetínsku, místní Charity reagují na potřeby zasažených lidí ve spolupráci se starosty zasažených obcí.

Naposledy přívalové deště napáchaly škody na Konicku a Prostějovsku.

„Mimořádnou událost řeší místně příslušné Charity, které mohou v případě potřeby využít náš humanitární sklad. Minulý týden jsme půjčili patnáct vysoušečů na Prostějovsko a tento týden dva vysoušeče na Konicko. Pro případ nouze jsou přichystané i hygienické balíčky, různé nářadí, pracovní ochranné pomůcky, elektrocentrály, pohotovostní batohy, ale i deky a nafukovací matrace,“ přibližuje Martin Zamazal, národní koordinátor pro mimořádné události a vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc.

Z patnácti zapůjčených vysoušečů zbyl ve skladu Charity Prostějov už jen jediný. Od minulého týdne totiž tamní pracovníci pomáhají zasaženým obcím v okolí.

„Minulý čtvrtek jsme poskytli pět vysoušečů do vyplavených rodinných domů ve Tvorovicích a dalších pět putovalo do Dřevnovic. Ze svého skladu jsme pro zasažené uvolnili ještě desítky kusů Sava, různé hadry, kbelíky a podobně,“ říká koordinátor pro mimořádné události Charity Prostějov Vít Forbelský.

Dodává, že své vlastní vysoušeče Charita Prostějov půjčila ještě do Vřesovic. Tento týden putovaly další do Doloplaz, Stařechovic a Služína.

Extrémní srážky zasáhly tuto středu i některé obce na Konicku. Charitní vysoušeče pomáhají dosud například rodině, jejíž dům vyplavil přívalový déšť v Kandii.

„Aktuálně zvažujeme zapůjčení dalších vysoušečů ještě do Olbramic, ve skladu Arcidiecézní charity Olomouc jsme je již rezervovali,“ sděluje ředitel Charity Konice Marek Navrátil.

Podle něj bylo třeba po lokální povodni kontaktovat nejvíce zasažené obce, poté přišly na řadu další. Se starosty těchto obcí a hasiči pak Charita vyhodnotila situaci a potřebnost.

„Nyní zůstáváme v kontaktu ještě s Čechy pod Kosířem, Laškovem a Olbramicemi. Dále jsem konzultoval se starosty či místostarosty v Náměšti na Hané, Senici na Hané, Vilémově a Laškově. Všude tam přívalové deště s různou intenzitou vyplavily cesty, zahrady, dvory, sklepy, garáže a v několik případech i části domů,“ dodává Marek Navrátil.

Charity jsou vybaveny účinnými prostředky a pomáhají tam, kde je potřeba také díky dárcům Tříkrálové sbírky.

Lidé mohou přispívat na zvládání následků lokálních povodní a jiných mimořádných událostí na č.ú.: 115-106 06 70 297/ 0100.