Konkrétně v Blatci s necelými sedmi stovkami obyvatel se během víkendu běžně prodaly desítky jízdních dokladů.

„No tak si koupím jízdenku ve vlaku,“ mávl rukou čtyřicátník, který v neděli dopoledne čekal na vlak jedoucí do Olomouce.

„A když nepřijde průvodčí, tak ušetřím. Pokutu mi nikdo dát nemůže, že nemám koupenou jízdenku, když ji nemám kde koupit,“ usmál se.

Podle výpravčího, který do posledního listopadu zajišťoval i prodej jízdenek v pokladně, nemusejí průvodčí zejména ve špičce vybrat jízdné od každého.

„Dopravce může přijít o část tržeb, ale bylo rozhodnuto a prodej v pokladně skončil,“ dodal.

Vysoká nerentabilnost prodeje

Pokladny zavřely v místech s nejmenším prodejem, a to nejen v obcích, ale i ve městech, například v Litovli či krajském městě.

„Důvodem ukončení smlouvy byla vysoká nerentabilnost prodeje s ohledem na sjednanou provizi, od října sleva pro studenty a seniory ve výši 75 procent, a s ohledem na vynaložené náklady SŽDC spojené s prodejem,“ vysvětlil mluvčí SŽDC Marek Illiaš. „SŽDC nemá žádnou povinnost prodávat jízdní doklady pro jednotlivé dopravce,“ poukázal za SŽDC, která je vlastníkem nádražních budov.

Zajištění prodeje jednorázových a časových jízdenek je nyní na dopravci.

„V Olomouckém kraji je ukončen prodej jízdních dokladů na 17 místech,“ sdělil mluvčí Českých drah Radek Joklík s vysvětlením, že v těchto stanicích je odbavení cestujících zajištěno stejným způsobem jako v každé jiné neobsazené železniční stanici: Nákup jízdenky u průvodčího je bez přirážky - jinak je nutné ve vlaku zaplatit navíc manipulační přirážku 40 korun.

„Pokud si cestující bude kupovat mezikrajskou jízdenku, tak si jízdní doklad ČD koupí také přes e-shop ČD nebo aplikaci Můj vlak. U vnitrokrajských cest osobními a spěšnými vlaky objednanými krajem pak může využít také odbavovací kanály integrovaného systému Olomouckého kraje,“ popsal Joklík.

Kromě Blatce zavřely 1. prosince pokladny například v Branné, Hustopečích nad Bečvou v Litovli-předměstí či na nádraží Olomouc-město.

Záchrana v pěti stanicích

Naopak v pěti stanicích na Olomoucku je dopravce zachová.

„SŽDC prodávala naše jízdenky na základě smlouvy také v dalších pěti stanicích. I tam byla smlouva ukončena, ale my tam dál zajistíme prodej vlastními zaměstnanci,“ informoval Joklík.

Jedná se o Bohuňovice, Velkou Bystřici, Hlubočky, Hlubočky-Mariánské Údolí a Újezd u Uničova.

K 1. prosinci skončil prodej jízdenek na těchto nádražích v Olomouckém kraji:

Blatec

Branná

Domašov nad Bystřicí

Horní Lipová

Hustopeče nad Bečvou

Jindřichov na Moravě

Libina

Litovel-předměstí

Mikulovice

Olomouc-město

Ostružná

Písečná

Pivín

Troubelice

Velká Kraš

Vrbátky

Žulová

Zdroj: České dráhy