„Situaci nezavinilo město Prostějov. Trasu kdysi dávno vybudovalo JZD,“ argumentuje Miroslav Pišťák, starosta Prostějova.

Cestu na Záhoří vybudovali dělníci v sedmdesátých letech minulého století, tedy za komunistického režimu. Činovníci tehdy nepožádali vlastníky parcel o souhlas se stavbou. Trojice majitelů půdy nyní požaduje náhradu.

Starosta Pišťák ale spolu s ostatními členy městské rady tvrdí, že není možné napravit všechny křivdy, které se kdy staly. Řeší snad prostějovská radnice ještě další obdobné záležitosti?

„Ne,“ odpověděla na takto položený dotaz například místostarostka Alena Rašková. (rh)

Prostějovský deník|Propagujte i svojí stránku
close zoom_in