Vedení města strážníky podporuje.

„Úroveň technického vybavení pro výkon služby odpovídá současným trendům a možnostem jak finančním, tak technickým. V následujícím roce bude realizován online přístup do evidenčního systému strážníkem přímo z ulice. Nejvyšší náklady jsou na kamerový systém. V následujících dvou letech je plánováno dokončení digitalizace celého systému,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura (ANO 2011).

Počet přestupků se za poslední roky prakticky nezměnil.

"Základním článkem prvního zásahu na místě je vždy hlídková služba, která je veřejností velmi žádána, a která v místě a čase zvyšuje pocit bezpečí občanů. Významnou je i okrsková služba," říká ředitel Městské policie Jan Nagy.

Prostějov patří mezi města s nižší kriminalitou a stabilizovanou úrovní veřejného pořádku. Problémem je však nezodpovědnost občanů, kteří zakládají černé skládky. Dále je často řešeno chování bezdomovců a neoprávněný zábor zeleně.

"Přestože město vytváří podmínky pro třídění odpadů a vytváří podmínky pro svoz, vznikají nedovolené černé skládky a takové případy jsou bohužel dosti časté. Činností hlídek se dařilo v některých lokalitách zlepšit stav. Ke zlepšení stavu veřejného pořádku jsou dále prováděny kontrolní akce restaurací, zejména preventivní akce na podávání alkoholu,“ vyjmenoval Jan Nagy.

V noci ve větším bezpečí

Lidé se ve městě cítí bezpečně i v noci.

„Poprvé v historii sledování bylo dosaženo nejvyšších hodnot u pocitu bezpečí při chůzi po hlavních ulicích a veřejných prostranstvích v noci. Ve dvou kategoriích se zvýšil pocit bezpečí. Pocitu bezpečí přispívá viditelná hlídka policie, to se osvědčilo například v centru města na náměstí E. Husserla a v okolí, kde byly stížnosti na pohyb nepřizpůsobivých osob,“ komentuje primátor Jura.

Mírný nárůst přestupků je evidován v dopravě. Celkem bylo v loňském roce vyřešeno celkem šest tisíc šest set přestupků, což je o tisíc dvě stě padesát šest přestupků více než v předchozím roce.

"Na místě bylo vyřešeno v blokovém řízení celkem 4352 přestupků a uloženo za celkem 849.200 korun pokut," doplňuje velitel Nagy.

Strážníci se snaží působit i preventivně.

„V průběhu roku navštěvujeme všechny základní školy v Prostějově, máme k dispozici i videoukázky k řadě témat. Nechybí ani příklady z praxe. Cílem besed je seznámit děti s prací policie, vštěpování zásad bezpečného chování doma, na internetu, venku nebo v dopravě," poukazuje ředitel městské policie Jan Nagy.

a