„Klientům nabízíme například odborné konzultace v právních i úředních věcech týkajících se sociální oblasti. Také jim můžeme poradit při výběru kompenzačních pomůcek, či bezbariérových úpravách,“ přiblížila obsah činnosti centra sociální pracovnice Kristýna Jurášová.

Nepohyblivé klienty navštěvuje po telefonické domluvě i doma. Další službou zdravotně postiženým je takzvaná Help linka - tísňové volání s možností lokalizace.

„Lidé si u nás mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit mobilní telefon, který je napojen na nepřetržitou službu tísňového volání. Tyto mobilní telefony je zároveň možno lokalizovat a tak nalézt jeho majitele, který se dostal do potíží,“ doplnila Jurášová.

Od začátku roku fungovalo prostějovské pracoviště v omezeném provozu.

„Měli jsme k dispozici tísňovou linku a ostatní provoz zajišťovali kolegové z Přerova. Teprve jedenáctého května se podařilo sehnat kvalifikovaného pracovníka, takže jsme mohli obnovit činnost v plném rozsahu,“ vysvětlila Jurášová.

Nyní by již měla fungovat péče o klienty nejen v Prostějově, ale v Konici, kde je terénní pracoviště.