„K instalaci tabulí dojde ještě tento týden," uvedla v pondělí dopoledne Gabriela Tomíčková, mluvčí Povodí Moravy.

Povodí věří, že díky tabulím ubude v říčkách plnícím plumlovskou přehradu živin, které podporují růst nežádoucích sinic. Tabule mají také pomoci omezit drobné černé skládky vyrůstající v okolí nádrže.

„Přijde mi, že některé z těch skládek zakládají chataři. Vyvážejí k vodě posečenou trávu, shnilá jablka a někdy i stavební odpad," krčí rameny Pavel Koutný z Prostějova, který do okolí přehrady vyráží často na kole.Revitalizace Plumlovské přehrady - 6. května 2013

Dodává, že splašky do vody vypouštějí opět místní. „Přítoky občas pořádně smrdí," všiml si.

Koutný míní, že tabule v boji za čistou přehradu a okolí příliš nepomohou.

„Dokud se nepodaří ty, kteří špiní vodu a břehy, chytit a pokutovat, tak na přehradě pořádek nebude," vyjádřil se.

Kamerami proti hříšníkům

Plumlovský starosta Adolf Sušeň ubezpečil, že záležitost s nelegálním vypouštění splašků řeší.

„Provedli jsme kamerový monitoring kanalizace v Plumlově, který jasně ukázal na hříšníky. Ve spolupráci se zaměstnanci Povodí Moravy a prostějovského odboru životního prostředí budeme znečišťovatele eliminovat," vzkázal Sušeň.

Mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková doplnila, že tabuli oznamující zákaz vypouštění splašků umístí na Čubernici a na bezejmenném přítoku z Rokle, případně na dalších místech.

„Vždy půjde o lokality, kde podle nás lidé vypouštějí splašky. Tato místa budeme pravidelně monitorovat," sdělila Tomíčková.

Kam s odpadem?

Tabule zakazující zákládat skládky se objeví na březích plumlovské přehrady.

„Máme sběrný dvůr a občané mohou vozit odpad právě tam," připomněl v této souvislosti Adolf Sušeň.

Plumlovský starosta zdůraznil, že revitalizace plumlovské přehrady a Podhradského rybníka stála spousty milionů korun a oni nemíní tolerovat nepořádek ve vodě ani na březích.Revitalizace Plumlovské přehrady - 6. května 2013

„Nemůžeme dopustit, aby byla nákladná investice takto zmařena," prohlásil Sušeň.

Selhání konkrétních lidí

Instalaci zákazových tabulí v okolí přehrady podpořil Petr Loyka, který nad revitalizací přehrady vykonává biologický dozor.

„Informační tabule ale i sankce za nepovolené ukládání odpadů ze strany úřadů jsou zde bohužel stále ještě nutností," konstatoval Loyka.

Pro biologa je těžko pochopitelné, že kolem přehrady stále vznikají černé skládky.

„Mostkovice na to, jak jsou malou obcí s poměrně velkou chatovou zástavbou, mají velmi dobrý systém odpadového hospodářství. Svoz odpadů je pravidelný, kontejnery na papír nebo plasty jsou dostupné, oprávněné úřednici se vždycky dovoláte, je ochotná, podnět řeší okamžitě, takže vznik černých skládek není chybou v odpadovém hospodářství obce, ale je selháním konkrétního člověka a porušením zákona," řekl Loyka.

Biolog připomněl, že zásadní otázkou je, jakou vodou budeme přehradu napouštět.

„Pokud jde o dočasná opatření, tak návrh Povodí Moravy instalovat na přítoky srážedla fosforu a napouštět vodou zbavenou fosforu považuji v této chvíli za jediné možné řešení. Ale v situaci, kdy jsme těsně před zprovozněním srážedel přece nelze tolerovat případy přečerpávání jímek plných fekálií do jejich přítoků. Tyto případy jsou naprosto absurdní, protože si lidé znečišťují prostředí, ve kterém se chtějí rekreovat," prohlásil Petr Loyka.

Práce na dně

Jak nyní pokračují práce na dně revitalizované plumlovské přehradě?

Povodí informuje, že část obnaženého dna nádrže a její bezprostřední okolí právě prochází čištěním a přípravou před chystaným zaplavením. Dělníci pracují i z loděk – například v korytě Hloučely.

„Zopakujeme ještě i sběr naplavených odpadků, postupně dosečeme břehy a vegetaci shromáždíme k odvozu do kompostárny," shrnula mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Pokračují i stavební práce na rekonstrukci hráze. Stavbaři dokončili opěrnou zeď u věže. Na koruně hráze odkopali zeminu a zhotovili zde již většinu základových pasů. Betonářské práce pak začaly na novém mostě za věží.

Co návodní líc hráze?

„Tam je k dnešnímu dni navezeno šedesát čtyři tisíc tun lomového kamene, k návozu tedy zbývá dalších ještě asi šest tisíc tun. Dláždění návodního líce začne v nejbližších dnech. Stavební firma předpokládá, že posílí směny a pracovat se bude i o víkendech a svátcích," přiblížil v pondělí Radim Světlík, generální ředitel Povodí Moravy.

Z dalších navazujících prací na Plumlově upozornil na úterní opravu opevnění před nátokem do věže, kterou provede kráčející bagr. Další stroj bude pokračovat na opravě hráze kolem říčky Hloučely, kterou poškodil zvýšený průtok a přívaly vody.

Plumlovskou přehradu začalo Povodí Moravy vypouštět v září roku 2009. Koncem roku 2010 zahájili stavbaři bagrování dna a loni na podzim začali s rekonstrukcí návodního líce a vypouštěcí věže.

„I po dostavbě všech opatření bude na nádržích v Plumlově jakost vody vždy závislá především na teplotě, velikosti průtoků a kázni znečišťovatelů," upozornila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.