Akce původně určená dětem, se proměnila ve vícegenerační happening. Na tanečním parketu se vlnili nejmenší, ruku v ruce se svými rodiči.

Spontánní křepčení celých rodin, bylo skvělým završením celého vydařeného odpoledne.