Botanická zahrada v Prostějově slavila ve čtvrtek pětasedmdesát let od svého založení. Na organizaci akce ohlížející se za její minulostí a představující vize jejího dalšího vývoje se podílelo především Ekocentrum Iris a Muzeum Prostějovska. Velký kus práce odvedla na přípravách Vladimíra Jašková, která pracuje jako geoložka v muzeu.

Co oslavám předcházelo?

Na přípravách jsme začali pracovat už v loňském roce, kdy byla v muzeu velká výstava s názvem Botanická zahrada ve čtyřech ročních obdobích. Pro tuto expozici shromáždila Eva Zatloukalová z Českého svazu ochránců přírody velké množství barevných fotografií, které pak byly použity pro publikaci, která o botanické zahradě vznikla.

Pokud vím, snažili jste se vzbudit o dalším osudu botanické zahrady diskusi?

Letos padlo rozhodnutí, že uspořádáme odborný seminář Quo vadis botanická zahrado? Tento název, v němž zaznívá latinská otázka „kam kráčíš?“, jsme zvolili záměrně, protože jsme chtěli slyšet názory specialistů na její budoucnost. Zajímalo nás, kam by měla zahrada směřovat, jak se bude vyvíjet, jak se má rozšiřovat a podobně. Oslovili jsme několik odborníků v rámci celé republiky.

Na seminář přijeli například kolegové z olomoucké botanické zahrady, botanik a specialista na genofond rostlin Milan Blažek z Průhonic a paní Magdaléna Chytrá, která pracuje v brněnské botanické zahradě a je současně viceprezidentkou Unie botanických zahrad. Pozvání přijal i Vladimír Řehořek z vedení České botanické společnosti. Přednáší na brněnské univerzitě je dlouholetým příznivcem prostějovské botanické zahrady. Každý z nich přispěl svými zkušenosti, které mohou prostějovskou zahradu posunout po odborné stránce dál.

Co je teď v botanické zahradě nového?

Při příležitosti výročí jsme tu nainstalovali nové informační panely, které zde zůstanou nastálo. Shrnuli jsme na nich celý vývoj zahrady včetně éry bývalé ředitelky paní Marty Dvořákové, která zde působila neuvěřitelných čtyřicet let od roku 1966 do roku 2006. Během svého působení dala zahradě zcela novou tvář.

A co plánované rozšíření zahrady?

Projekt byl schválen, nyní se na jeho realizaci shánějí peníze. Botanická zahrada by se měla rozšířit dvěma směry a to na pozemky bývalých kasáren. Je to takový zajímavý dějinný paradox, protože zahrada byla dlouhou dobu omezována ve svém provozu právě sousedním vojenským objektem.

SOUVISEJÍCÍ:VIDEO: Zahrada letos rozkvetla po pětasedmdesáté