Původní prostějovský židovský hřbitov ve Studentské ulici byl pro mnohé lidi ještě na začátku roku tak trochu neznámým a zapomenutým místem.

Ovšem v červenci jej navštívili rabíni z celého světa a začala doba překotných událostí. Rabíni se sem přijeli poklonit památce svých předků a s nimi i představitelé židovské obce naší země, kteří dlouhodobě usilují o zvýšení piety této lokality.

Situaci kolem kulturní památky od té doby doprovázejí vášně. Řešilo se mimo jiné umístění desítek informačních cedulek. Ty se nezdály městu a musely z místa zmizet. Další konfliktní událost vyvolal fragment zídky, který se objevil při stavebních pracích v lokalitě. Představitelé židů jej měli za historický nález, město dokazovalo, že jde o novodobý betonový obrubník.

V současnosti kauza vrcholí. Zatímco Židé a představitelé města hledají kompromisní řešení s cílem zvýšit pietní ráz místa tak, aby vše vyhovovalo oběma stranám, část občanů žijících v dotčené lokalitě vytvořila petici požadující v žádném případě do současného stavu místa nezasahovat.

Sraz petentů očima redaktorky Deníku Marcely Žůrkové

Přicházím ve čtvrtek 20 října vpodvečer na místo schůzky ve Studentské ulici. Na schodišti, které vede k budově tělocvičny školy, postávají lidé, někteří jsou na cestičce pod ním. Někdo má v rukou podpisové archy. Podle mého názoru převládají spíše starší občané, mezi přibližně třiceti přítomnými se najdou se však najdou i mladí lidé. „Jsem rád, že se o to někdo stará," říká muž, který přichází podepsat petici. „Já jsem pamětník a myslím si, že v těchto místech už žádné ostatky nejsou. Pamatuji si, jak se všechno odváželo jinam," vzpomíná. Jiní diskutují o tom, že se zdejší obyvatelé přece nebudou z oken dívat na hřbitov. Na mou námitku, že nepůjde o hřbitov, odpovídají, že i dva náhrobky a případnou úpravu zeleně za hřbitov považují. Po dobu, co si s některými přítomnými povídám, přicházejí další zájemci a petici podepisují. S jedním z organizátorů – Alešem Michálkem se domlouvám na tom, že mu zašlu mailem otázky k celé akci, na které mi slibuje odpovědět. Otázky mu následně hned v pátek zasílám. Tady jsou jeho odpovědi.

Hovořil někdo z autorů petice osobně se zástupcem židovské nadace Tomášem Jelínkem nebo dalšími představiteli o tom, jaké mají konkrétní návrhy na úpravu prostoru?

V lidském společenství vždy existuje určitá hierarchie. S určitými právy a povinnostmi jednotlivých stupňů. My, občané, volíme své zastupitele. Ti jsou tak vlastně námi pověřeni rozhodovat věci a záležitosti související s rozvojem celého společenství i místa, v němž žijeme, s jeho majetkem atd.
Občan – domnívám se hlavního města Prahy, pan Tomáš Jelínek - oslovil námi zvolené představitele města Prostějova s tím, že je zástupcem jisté americké židovské nadace a předložil jim konkrétní návrh, který by chtěli společně s dalšími židovskými organizacemi na pozemcích města realizovat. Po jeho odmítnutí předložil další, tzv. druhý návrh. V obou se jedná o stejnou věc - obnovu dávno zaniklého hřbitova v dnešní Studentské ulici v Prostějově. Rozdíly mezi nimi jsou jen kosmetické. Zeď má nahradit živý plot, … Pokud nevíte, jak oba návrhy – první i druhý - vypadají, na našich webových stránkách www.StudentskaPV.cz naleznete příslušné odkazy na webové stránky magistrátu města Prostějova, kde jsou oba návrhy zveřejněny - srovnejte si je a sami rozhodněte, zda máme či nemáme pravdu. Nic jiného, podle vyjádření magistrátu, pan Jelínek dosud nepředložil.

My, autoři petice, řadoví občané města Prostějova, nejsme určeni a pověřeni k tomu, abychom s panem Jelínkem jakkoliv o jeho návrzích vyjednávali. Máme ale právo se vyjádřit a vyslat tím jasný signál směrem k námi voleným zástupcům. Pan Jelínek oslovil námi volené představitele města. Stejně tak, po ukončení podpisové akce, učiníme i my - občané, kteří s jeho dosud publikovanými návrhy na obnovu hřbitova nesouhlasíme.

Je nám vytýkáno, že jsme o své petici nejednali ani s panem Jelínkem, ani s magistrátem. Ale z jakého titulu bychom s nimi jednali? Před 2 týdny, kdy se nás pan Jelínek snažil kontaktovat, jsme byli jen skupina 10 občanů … Dnes, díky podpisům pod naší peticí, již víme, že ne osamocená.
Oslovili jsme občany města se svou peticí, v níž vyjadřujeme svůj nesouhlas s případnou obnovou tzv. druhého židovského hřbitova. Pohřbívání na něm bylo ukončeno v roce 1908 a o dovolujeme si o něm tvrdit, že již v tuto dobu - tedy za Rakousko-Uherska - byl pro něj naplánován stejný osud jako pro první prostějovský židovský hřbitov, který zcela zanikl a byl zastavěn v 60. letech 19. století. Tedy cca po 60 letech od ukončení pohřbívání. Druhý židovský hřbitov ale zanikl dříve, než po 60 letech, během 2. světové války, kdy byl zrušen a celý vybagrován. Tento fakt je dnes – podle nás tak trochu účelově – využíván navrhovateli obnovy hřbitova. Pan Jelínek také často a mylně uvádí, že ostatky zemřelých zde leží dosud. Přihlásilo se nám několik svědků, kteří akt vybagrování ostatků během německé okupace potvrdili.

Nejsme antisemité, nezpochybňujeme holokaust. Hluboce litujeme toho, co bylo židům za druhé světové války učiněno nacisty. Do kdy se ale budeme vracet v odčiňování křivd, které jsme my Češi nezavinili, se kterými naše generace nemá nic společného? Nebyla by to ale pro změnu zase křivda na dnešní generaci občanů Prostějova, kdybychom souhlasili s tím, že v centru města, uprostřed bytové zástavby, navíc těsně u školy, znovu vybudujeme hřbitov, který si skoro nikdo dnes žijící ani nepamatuje? Z ničeho nic? Mávnutím kouzelného proutku máme vše vrátit do stavu před 75 lety? Rozumíme panu Jelínkovi, ale my požadujeme zachovat před školou stávající přehledný a tím pádem pro naše děti bezpečný prostor. V takovém prostoru byla v 70.letech postavena škola našich dětí. Proto petice začala právě zde mezi rodiči.

Jako jeden z důvodů pro obnovu se používají i důvody náboženské. Budeme tedy obnovovat i ten první prostějovský židovský hřbitov, s jehož zánikem kolem roku 1860 evidentně souhlasila i tehdejší poměrně silná a mocná prostějovská židovská komunita? A co zaniklé židovské hřbitovy v jiných městech? Např. v Praze?

Co vám nejvíc vadí v případných změnách prostoru před školou?

Nechceme, aby zde vzniklo něco, co běžný člověk považuje za hřbitov, ale hřbitov to prý není…
Chceme, aby se přestalo v souvislosti s obnovou hřbitova s používáním neurčitých termínů mnoha výkladů typu „rehabilitace židovského hřbitova", „zvýšení piety místa" atd.

Na základě jakých informací jste se rozhodli sestavit petici v takové podobě, jakou má?
Odkazy na všechny informace, které nás daly do pohybu, naleznete na našich stránkách www.StudentskaPV.cz. Shlédněte je. Jsou tu odkazy na poměrně jednostranný pořad České televize o tomto tématu, webové stránky města, stránky o historii židovských hřbitovů v Prostějově, stanovisko magistrátu ze dne 6.10. 2016 rozeslané všem rodičům žáků RG a ZŠ města Prostějova atd. Všechny – až na ty historické – začátkem října 2016 tak nějak podporovaly jediný cíl. Proto vznikla naše petice.

Kolik podpisů chcete celkem získat, a jak s peticí posléze naložíte?
Co nejvíce, to je jasné. Důležitý ale není jen samotný dosažený počet. Důležité je, že jsme dokázali mezi lidmi probudit občanskou odpovědnost. Mnoho lidí ani netušilo, o čem se jedná. Získali jsme ohromnou řadu spolupracovníků, kteří naši petici aktivně šíří. Moc jim za to děkujeme. Konečný počet podpisů bude právě a hlavně jejich zásluha. Velmi nás posiluje, že nejsme na to sami, že se s námi tolik lidí a takto aktivně ztotožnilo. Ohromné díky všem, co naši petici podepsali.
A co bude s peticí? Jak jsem již zmínil, až ukončíme její podepisování, předáme ji vrcholným voleným představitelům města Prostějova.