Nad problematikou směny se strhla na jednání nemalá diskuze, kterou podpořil i fakt, že byl přítomný také zástupce federace - přímo její předseda Petr Papoušek.

Ten se snažil vyvrátit tvrzení vedení města, že židé usilovali o celou parcelu, ne pouze o pozemek po bývalém hřbitově. Parcela jako celek přitom obklopovala školu ze tří stran.

"Vždy jsme mluvili pouze o ploše bývalého hřbitova. Pozemek by byl coby kulturní památka vyčleněn z parcely," uvedl Papoušek s tím, že na výměně by ani jedna strana netratila.

Podporu pro ni však nenašel. Alespoň ne pro to, aby k ní došlo hned v pondělí. "Nejsem z principu proti, ale bavme se o ní, až dojde k vyřešení lokality," řekl třeba opoziční zastupitel Petr Kapounek. Ten zahájil dlouhou sérii diskuzních příspěvků, při níž se zastupitelé rozdělili na dva tábory: na ten, který by rád věc odložil, a na druhý, který směnu šmahem odmítl.

Jedním z nich byl třeba Jan Navrátil, který zdůraznil, že pro dobro města je mít tuto lokalitu veřejně přístupnou a mít ji navíc ve vlastnictví. Podobně hovořil také radní Bedřich Grulich.

"Změna nepřichází v úvahu bez ohledu na to, zda by se jednalo o celou parcelu u školy nebo jen její část," řekl mimo jiné.

Nařkl také Federaci židovských obcí z toho, že se nedostatečně stará o svůj hřbitov na konci Brněnské ulice. "Odmítám názor, že bychom se nestarali. Do hřbitova jsme v posledních letech dali miliony," oponoval Papoušek.

Podporu však nezískal, stejně jako návrh na odložení materiálu. Pro něj se přitom vyslovili třeba František Jura, Zuzana Bartošová nebo Miroslav Pišťák. Zcela proti naopak byl František Švec, který je kritikem možných výrazných změn prostoru před gymnáziem. Výsledné hlasování nakonec odpůrce směny potěšil: pro odmítnutí hlasovalo dvacet přítomných, vzhledem k účasti tedy i někteří členové opozice.

Odpovědí bylo, že jednou z možností je pozemky směnit. Později náměstek Zdeněk Fišer o této možnosti hovořil na tiskové radě s tím, že federace projevila zájem o celou parcelu, což ale později představitelé židů popřeli.

"Je to lež, která může proti nám lidi akorát popudit," reagoval Tomáš Jelínek z nadace Kolel Damesek Eliezer.