O prohlášení místa za kulturní památku se ale bavila také městská rada. Na tiskové konferenci však primátorka Alena Rašková o pohledu radních na věc mluvit nechtěla. Vyjmenovala však možné komplikace, které by údajně po prohlášení mohly následovat.

„Z prohlášení památkou by vyplynula omezení při práci na inženýrských sítích. Také by muselo dojít na omezení dalších aktivit, protože by se mohlo jednat o nevhodné využívání památkově chráněného prostoru," sdělila Alena Rašková.

„Od roku 1903 se zde nepohřbívá, nejsou zde ani žádné ostatky," řekl pak k záležitosti její náměstek Pavel Smetana.

2 000 mrtvých Prostějovanů

Snahy o prohlášení místa kulturní památkou souvisí se snahou o pietnější pojetí lokality. S návrhem přišel bývalý předseda židovské obce Tomáš Jelínek. Ten v minulosti jednal jak s primátorem Miroslavem Pišťákem, tak i s jeho nástupkyní Alenou Raškovou.

„Téměř nikdo neví, že je na tom místě pohřbeno na dva tisíce obyvatel Prostějova. Chceme to změnit a místo po dohodě s městem upravit tak, aby to bylo jasné," řekl o důvodech, které ho k usilování o úpravy místa vedou.

Primátorka je spíš proti

O názorech radních si však iluze nedělá.

„Současná primátorka mi řekla, že aktuální úpravu místa považuje za dostatečně důstojnou. Také dodala, že je to pro ni uzavřená záležitost," prozradil Tomáš Jelínek. O nesouhlasném stanovisku představitelů města ví i Miroslav Papoušek.

„V dřívějších dobách jsme se bavili o výkresu místa a také o rozsahu upravené plochy. Ta je však městská a současná primátorka takovým záměrům příliš nakloněná není. Aktuálně pak neprobíhají v tomhle směru žádná jednání," řekl památkář s tím, že při nesouhlasu města by nebylo možné lokalitu za památku prohlásit.

Úpravy místa mají však své odpůrce i v některých obyvatelích Prostějova.

„Myslím si, že je místo dostatečně úpravné. Jsou podle mě jiné události, o kterých by se mělo více mluvit a dnešní studenti o nich příliš neví," sdělila Kateřina Cetkovská. Poukázala tak na dnešní vzhled místa, které se nachází před hlavním vchodem do školy. Kromě pomníku je zde dnes k nalezení parčík.

Současně se snahami na jeho proměnu a zvýraznění historie místa pak také probíhá zjišťování, co se stalo s konkrétními náhrobními kameny. Při definitivním zničení hřbitova se totiž jako stavební materiál nebo dekorace dostaly do širokého okolí. Tomáši Jelínkovi se za spolupráce s Prostějovským deníkem i nálezci podařilo některé vypátrat. Zatím jde však pouze o desítky kusů a to přesto, že jich v místě bylo osazených na dva tisíce.