Na části kostry lidského těla narazily koncem dubna děti, které si v cihelně hrály.

„V nejvyšší etáži jedné ze stěn bývalé těžební jámy nálezce částečně obnažil torzo lidské kostry. Po odrnování nadloží se vyrýsovala původní obdélníková hrobová jáma a při jejím snižování jsme našli koňský skelet, který vybíhal do hrobové jámy z jedné ze stěn," řekl Pavel Fojtík z prostějovské pobočky Ústavu archeologické památkové péče v Brně.V bývalé cihelně v Držovicích našli archeologové ojedinělý bojovnický pohřeb lukostřelce

Archeologům se pak podařilo odkrýt i druhou obdélnou jámu s pohřbem koně.

„Bylo zřejmé, že k deportování koně došlo současně či velmi krátce po uložení lidského pohřbu, protože přední část zvířete zřetelně poklesla vlivem sesedání jeho zásypu," vysvětlil odborník.

Vysoký muž s deseti železnými šipkami

Archeologové se poté pustili k odkrytí lidské kostry.

„Ve vlastním hrobě spočíval muž, který byl podle dlouhých kostí nezvykle vysoký. Byl uložený v natažené poloze na zádech a s rukama podél těla. Pod předloktím jeho levé ruky jsme našli deset železných šipek, které svým rozložením nasvědčovaly o původním uložení toulce se šípy. V hrobě jsme našli i pozůstatky dřevěného luku, u chodidla pravé nohy pak ležela skupinka zvířecích kostí a železný nůž s pochvou," vyjmenoval Pavel Fojtík.

Slovanské pohřebiště

Na kosterní pozůstatky nenarazili v bývalé držovické cihelně archeologové poprvé. Kostrové hroby v areálu byly objeveny už koncem devatenáctého století. V letech 1896 až 1902 zde prováděl příležitostné odkryvy František Faktor, ve dvacátých letech minulého století ho následoval Antonín Gottwald a v roce 1964 prováděli na místě drobnou záchrannou akci odborníci z Archeologického ústavu ČSAV v Brně, které vedl Ivan Peškař.

„Je zřejmé, že areál sloužil jako slovanské pohřebiště, jehož počátky spadají patrně ještě do osmého století, přičemž intenzivně se využívalo zejména od devátého do jedenáctého století," uvedl Pavel Fojtík.

Ačkoli se v areálu bývalé cihelny nejedná o první objev kosterních pozůstatků, nynější nález je jedinečný.

„S koňskými pohřby se sice tu a tam setkáváme na slovanských sídlištích či pohřebištích, ale nález v Držovicích je v našem prostředí ojedinělým bojovnickým pohřbem jezdce – lukostřelce. Ten nás spolu dalšími nálezy v blízkém okolí staví před řadu otázek, který se dotýkají historické role a snad i nadregionálního významu Držovicka v raném středověku," uvedl archeolog. (ham)