Otázka prodeje bytových domů v majetku města zůstává otevřená. Rada města o návrhu bude jednat na svém listopadovém zasedání. „K úvaze prodat městské byty lidem, jako tomu bylo v letech 1994 až 1998, nás vedly žádosti samotných nájemníků bytů i to, že domy nejsou v nejlepším technickém stavu,“ uvedl místostarosta Alois Mačák.

Požadavky na bydlení a ceny bytů neustále rostou. Radnice nyní musí určit priority. Investovat buď do infrastruktury nebo do rekonstrukce městských bytů, které tvoří zhruba osm procent bytového fondu v Prostějově.

V první vlně prodeje městských bytů získali lidé vlastní bydlení zhruba za čtvrtinu tržní ceny. Vzniklým bytovým družstvům tak zůstaly peníze na opravy. „Bratr koupil byt v roce 1996 a s ostatními nájemníky vytvořili družstvo. Podle toho, co říkal, už udělali spoustu oprav a různých vylepšení,“ zmínila se Petra Ošlejšková.

Podklady od správce městských bytů - Domovní správy i od odboru majetku města mají lidé na radnici již k dispozici. Znají kategorie bytů i jejich velikost stejně jako technický stav či počet bytových jednotek v konkrétních domech.

„Které bytové domy navrhneme k odprodeji nájemníkům, navrhneme až na listopadovém zasedání rady města. Návrh ale musí projít zastupitelstvem, protože to jediné může o prodeji bytových domů rozhodnout,“ poznamenal Mačák. Část bytů si město i nadále ponechá pro sociální účely a začínající rodiny.