Přehlídku středních škol už po třinácté pro žáky posledních ročníků základních škol připravilo Centrum vzdělávání a středisko služeb školám - Schola servis. „Prezentační stánky tu má 46 středních škol. Většina je z Olomouckého kraje, ale snažíme se upozornit i na obory, které školy v kraji nabídnout nemohou,“ uvedla ve středu Dagmar Grulichová ze Schola servisu.

Informacemi o oborech, které nabízejí střední školy v celé republice, posloužili pracovníci prostějovského Úřadu práce. „Poskytujeme poradenskou pomoc těm, kteří nejsou rozhodnutí nebo nevědí, co mohou od konkrétní profese očekávat,“ vysvětlila Petra Škultety z Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání.

Důležitou informací pro část rodičů bylo uplatnění na trhu práce po ukončení studia na střední škole. „Nabídka škol na burze je široká, poptávka zaměstnavatelů se ale mění. V současné chvíli dcera uvažuje o zdravotnické škole,“ poznamenal Jaromír Vymazal z Krumsína.

Zvýšený zájem ze strany mužské části dospívající populace zaznamenaly školy se strojním zaměřením, což koresponduje s rozložením průmyslu v Prostějově. Kvalifikovaní pracovníci v oboru strojírenství jsou už teď nedostatkovou pracovní silou.