Archeologové na místě prováděli výzkum téměř celý měsíc.

„Našli jsme jámy, které se do značné míry vymykaly běžnému standardu, protože byly vyhloubeny s důrazem na geometrické uspořádání. Navíc byly přesně astronomicky orientovány, kdy tvořily linie směřující striktně od východu k západu," řekl Pavel Fojtík z prostějovské pobočky Ústavu archeologické památkové péče v Brně.

Už z prvních úlomků keramiky archeologové zjistili, že objekt náleží ke kultuře zvoncovitých pohárů.

„Ta se datuje do pozdní doby kamenné, tedy zhruba dva a půl tisíce let před Kristem, a stavba je tak stará zhruba čtyři a půl tisíce let. Je to kultura, která se poměrně v dost uniformní podobě objevuje od západní Afriky až k Malopolsku, ve druhém směru od Irska až na území dnešního Maďarska. Donedávna se tvrdilo, že šlo o etnikum pastevců a lukostřelců, kteří nezakládali trvalejší sídliště a žili patrně kočovným způsobem života. To však platilo zhruba do devadesátých let minulého století. Dnes už díky rozsáhlým stavbám dálnic nebo průmyslových zón víme, že sídliště zakládali a pastevectví pro ně byla určitá forma obživy," vysvětil Pavel Fojtík.

Z pohledu archeologů však naleziště v Brodku u Prostějova odkrylo výjimečnou věc.

Archeologické naleziště u Brodku u Prostějova a jeho poklady

Pohled na naleziště z výšky. Foto: Ústav archeologické památkové péče v Brně

Ojedinělá struktura rozměrných jam

„Terénní situace se odlišuje od všeho, co známe. Rozložení jednotlivých objektů postrádá nahodilost, která nás provází nejen zmíněnými sídlišti, ale i pohřebišti. V Brodku jsme objevili strukturu rozměrných jam, které sloužily pro ukotvení velkých dřevěných sloupů. Zatímco jinde vládne jistá prostorová chaotičnost, tento objekt odráží jasný architektonický plán či představu svých tvůrců. Všechny jeho součásti mají své geometricky předurčené místo, což běžně na sídlištích nebývalo. Zajímavý je i počet jam, které tvoří tuto pravoúhlou strukturu. Těch je na každé straně devět a dvě středové," vysvětlil archeolog.

Keramika, korálky z jantaru i kosterní pozůstatky

Ze západu pak linie sloupů uzavírá čtveřice obdélných metr hlubokých jam o velikosti asi tři a půl krát dva a půl metru. Na dně každé jámy pak archeologové objevili předměty, které zpravidla patří do výbavy bohatých mužských hrobů této doby.

„V jámách byla keramika, především nádoby ve tvaru obráceného zvonu, které daly kultuře jméno, nebo nátepní destičky, které si lukostřelci přivazovali na zápěstí. Jednalo se o obdélnou kamennou destičku se čtyřmi otvory, kterou si lukostřelci chránili zápěstí od nárazů tětivy při střelbě," uvedl Pavel Fojtík.

V jámách také ležely korálky z jantaru, kovové ozdoby, zvířecí kosti i kostěné předměty, ale chyběly v ní lidské kosterní pozůstatky.

„Pokud tam nebožtíci někdy byli, museli být velmi pečlivě odstraněni, například z rituálního důvodu nebo při „stěhování" komunity na jiné místo. Spíše se však jednalo o symbolické hroby, které lidské pozůstatky ani neobsahovaly," řekl Pavel Fojtík s tím, že touto věcí se budou odborníci ještě zabývat.

Archeologické naleziště u Brodku u Prostějova a jeho poklady

Archeologické naleziště u Brodku u Prostějova. Foto: Ústav archeologické památkové péče v Brně

Podle archeologů souvisí objekt v Brodku u Prostějova s kultem.

„Asi padesát metrů dále k západu jsme objevili stopy mělkého příkopu, který naznačuje možnou existenci kruhového ohrazení, který snad obíhal centrální svatyni. Pro nastíněnou terénní situaci nenacházíme v kontinentální Evropě pozdní doby kamenné žádných odpovídajících paralel. Můžeme v ní však spatřovat nejen tradici středoevropských kruhových architektur mladší doby kamenné, ale i prvky objektů typu „henge" známých ze západní Evropy a britských ostrovů," řekl Pavel Fojtík.

Sledovali nebeská tělesa?

„Nepochybně i v tomto případě šlo o předem promyšlenou stavbu, která odrážela tehdejší znalosti geometrie a snad i astronomie. Spojuje více možností svého využití, od potřeb společenských a kultovních, až po možné uplatnění při sledování pohybu nebeských těles a tím také uchopení nám dnes zcela samozřejmé fyzikální veličiny, a to času," uvedl Pavel Fojtík.

Do počtu brodeckých sloupů je totiž možné velmi dobře přenést takzvaný šestapadesátiletý megalitický cyklus zatmění Měsíce, který je hledaný a nacházený v dřevěné svatyni předcházející legendárnímu Stonehenge. Ten je rozdělený na devatenáct, devatenáct a osmnáct let.

„Objekt u Brodku má devět a devět jam, což je osmnáct, dvě středové jámy pak mohou být zmíněné devatenáctky," vysvětlil Pavel Fojtík.

Kultovní místo v Brodku u Prostějova je podle archeologů raritou evropského významu.

„V rámci celé střední a západní Evropy se jedná u kultury zvoncovitých pohárů o opravdu něco nového a dosud neznámého. Hypotéz o účelu objektu tak bude nepochybně hodně, uvidíme, co se nám však podaří získat z plánovaných geochemických a přírodovědeckých analýz všech vzorků, které jsme v terénu odebrali. Ty nám mohou mnohé napovědět," uzavřel Pavel Fojtík.