Jmenovaný mladík je v registru pracovně personální agentury zhruba rok a po celou dobu se snaží přilepšit si na studentský život pomocí občasné práce. Jak sám říká, je docela spokojený, i když najít brigádu, dá hodně práce.

„Nejméně dvakrát do týdne, někdy ob den a někdy i každý den volám, nebo píšu e-mail do agentury, jestli pro mě něco nemají. Najít si brigádu je docela problém, takže jsem rád, že se mi podařilo zajistit si něco na další měsíc. V nabídkách je hodně míst do call center, nebo pouličních nabízečů, to ale není nic pro mě,“ popsal Porubän, který si v pondělí přišel do pracovní agentury pro rozpis směn na červen do firmy, kde bude nakládat a vykládat zboží.

Jaké druhy práce se nabízí?

Bez vehementního hledání a urputného dotazování se dá brigáda najít velmi obtížně, i když je letos mnohem větší nabídka.

„Oproti roku 2009 a 2010 je to letos o hodně lepší. Firmy se začínají oživovat. Asi nejvíce jsou v nabídkách zastoupené pozice pro reklamním akce, také úklidy, práce ve výrobních firmách, ale i zahradnické práce,“ sdělila Kateřina Pavlíková, vedoucí olomoucké pobočky pracovně – personální agentury Index Nosluš.

Podle jejích slov inzerují volná místa také mimo olomoucké firmy, a to zejména v Prostějově, ale také ve Šternberku, či v Přerově. Na severu kraje jde většinou pouze o nárazové brigády, na méně dnů a není jich mnoho.

Není dohoda jako dohoda

„Určitě začnou i letní brigády, kdy si zaměstnanci firem berou dovolenou a je třeba vykrýt jejich místa,“ podotkla Pavlíková s tím, že uvedená agentura zprostředkovává brigády na základě dohody o pracovní činnosti. Je to především kvůli tomu, že uchazeče o brigádu nemá agentura přímo pod sebou. Uživatel, který shání pomoc, pak zadává brigádníkům konkrétní práci, kontroluje její provedení a také potvrzuje výkazy.

„Základní rozdíl mezi dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti je ten, že z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění. Dohody o provedení práce je na 150 hodin za jeden rok u jednoho zaměstnavatele, dohoda o provedení činnosti je na polovinu kalendářního fondu pracovních hodin v jednom měsíci,“ naznačila rozdíly mezi oběma pracovními poměry.

Šanci přivydělat mají i nezaměstnaní

Nabídka občasného přivýdělku v agenturách není určená pouze pro studenty. Využít je mohou také nezaměstnaní. Ti mají možnost přivydělat si maximálně čtyři tisíce korun hrubé mzdy za měsíc.

„Pokud měsíční odměna za vykonanou činnost nepřekročí povolenou výši, zůstávají nezaměstnaní nadále v evidenci uchazečů o zaměstnání,“ uvedla Daniela Bílá, vedoucí oddělení zaměstnanosti krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci. Možnost přivýdělku na brigádách ovlivnila také novela Zákona o zaměstnanosti.

„Po dobu výkonu činnosti nemají nezaměstnaní nárok pobírat podporu. To se týká lidí, kteří jsou v evidenci úřadů práce od 1. 1. 2011,“ uvedla Pavlíková.

Uchazeči, kteří podali žádost o zprostředkování zaměstnání do posledního prosince loňského roku, vyplácí úřad práce podporu v nezaměstnanosti do vyčerpání jejího nároku. Nově také platí, že uchazeč o zaměstnání musí úřadu práce výkon oznámit osobně nebo písemně nejpozději v den nástupu na brigádu.

Dohoda o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít na zabezpečení úkolů nebo potřeb za předpokladu, že je práce vykonávána v průměru do poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Dodržení tohoto limitu se posuzuje za celou dobu, na kterou byla tato dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohodu o pracovní činnosti je povinen zaměstnavatel uzavřít písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Sjednává se na dobu určitou nebo neurčitou. V dohodě lze sjednat způsob jejího zrušení, případné okamžité zrušení dohody lze sjednat jen pro ty případy, kdy lze zrušit pracovní poměr. Jinak ji lze zrušit dohodou obou stran, výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. V tomto případě je výpovědní doba 15 denní a začíná dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhému účastníku. okamžitým zrušením – může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. Zdroj: www.mpsv.cz

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce lze uzavřít, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 150 hodin v kalendářním roce. Uzavírá-li zaměstnavatel se stejnou fyzickou osobou více těchto dohod v kalendářním roce, rozsah pracovních úkolů se sčítá a nesmí překročit stanovených 150 hodin. Dohodu o provedení práce je povinen zaměstnavatel uzavřít písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení této dohody vydá zaměstnanci. Musí v ní být vymezen pracovní úkol, a zpravidla se v ní sjednává též doba, v níž má být pracovní úkol proveden. Pokud předpokládaný rozsah práce nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu, měl by zaměstnavatel uvést tento rozsah v písemné dohodě. Zdroj: www.mpsv.cz