„Město má podle platné vyhlášky chránit a respektovat architektonické a urbanistické hodnoty památkové zóny jako celku, ale také další zachovalé prostory s kvalitní architekturou,“ parafrázuje městský předpis zastupitel za tuto stranu Aleš Matyášek.

Míní, že snaha rady ospravedlnit likvidaci budovy bývalé Neherovy továrny a pozdějšího zásilkového obchodu ve Svatoplukově ulici nemůže obstát.

„Obzvlášť, pokud nebyly využity všechny možnosti zajistit ochranu této nemovitosti,“ zdůrazňuje opoziční zastupitel.

Poukázal v této souvislosti na to, jak radní svolení k demolici budovy vysvětlují:

„Vzhledem k tomu, že město Prostějov není majitelem objektu Dony, nejedná se o budovu, která je kulturní památkou ani o nemovitost v hranicích městské památkové zóny a žadatel o demolici splnil všechny zákonem dané podmínky, nemá stavební úřad důvod ani možnost demolici zakázat.“

TOP 09 před nedávnem podala na ministerstvo kultury návrh na zařazení Dony na seznam kulturních památek.

„Návrh směřuje k tomu, aby kompetentní úřad posoudil, zda je, nebo není památkou. Pokud ano, tak proč město nekonalo v zájmu její ochrany, jak stanovuje městská vyhláška? A pokud ne, proč rada vystoupila s apelem na vlastníka, aby přehodnotil svůj záměr dům zbourat?“ ptá se Matyášek.

Zdůrazňuje, že podobným případům se musí předcházet nejen vzhledem k vyhlášce, ale i v zájmu vlastníků a občanů města.

„To je také důvod, proč TOP 09 předložila zastupitelům návrh na zpracování seznamu cenných městských objektů mimo městskou památkovou zónu. Město je má a musí v souladu s vyhláškou chránit,“ říká.

Architekt: Dona je v zoufalém stavu

Historicky cennou stavbu, kterou vlastní vietnamská společnost O.H.Y., má nahradit jednopodlažní obchodní centrum. Projekt zpracoval prostějovský architekt Petr Gottwald.

Vizualizace nové podoby protějovské Dony

Podle jeho mínění je Dona stará, dvacet let neudržovaná a po stavební stránce v zoufalém stavu:

„Má propadlé stropy, zatečené střechy a její stav odpovídá tomu, že vznikla jako výrobní závod. Má nízké konstrukční výšky, nízkou únosnost stropů.“
Gottwald tvrdí, že neexistuje investor, který by objekt nákladně přestavěl a následně se ziskem využil.

To si nejspíš uvědomuje i vedení města. Rekonstrukci stávající Dony z rozpočtu podpořit nehodlá. Vyjádřil se v tomto smyslu starosta Miroslav Pišťák.