„Opravy poškozeného nebo zničeného majetku, které vznikly stářím či opotřebením si město hradí ze svého. Pojišťovny nám naopak refundují poškození vzniklá dopravními nehodami nebo vandalismem,“ vysvětluje 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil, který doplňuje: "Nejvyšší škody evidujeme u zničených odpadkových košů, kde částka přesahuje třicet tisíc korun. Podobnou sumu jsme vydali i na opravu dopravní nehodou poškozené rozvodné skříně." 

PLNĚNÍ POJIŠŤOVEN ZA PONIČENÝ MĚSTSKÝ MAJETEK

DOPRAVNÍ NEHODY

- poškození el. rozvodné skříně veřejného osvětlení 33801,-Kč

- poškozené veřejné osvětlení ul. Družstevní 5148,-Kč

- poškozené veřejné osvětlení ul. Okružní 18716,-Kč

VANDALISMUS

- zničené odpadkové koše 18 kusů 31571,-Kč

- poškozená skleněná výplň zastávky MHD ul. Vrahovická 5557,-Kč

- poškozené kontejnery na tříděný odpad 3 kusy 4068,-Kč