V úterý část z nich psala testy z matematiky a cizího jazyka, další pokračují dnes. „Zatím jsme nabízeli možnost studia ve dvou oborech, finance a manažersko–ekonomický obor, nově otevřeme management obchodní činnosti,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Milada Hudcová. Všechny obory je možné studovat pouze kombinovanou formou, tedy dálkově. „Zjistili jsme totiž, že o denní studium není v menším městě zájem. Studenty po maturitě táhne velkoměsto,“ dodala Hudcová.

Protože většina zájemců o studium má už nějaký ten rok po maturitě, nabízí jim škola před přijímacími zkouškami přípravné kurzy. Těch využila asi třetina z nich.

Prvních sedmdesát vysokoškoláků začalo v Boskovicích studovat letos v únoru. Tamní škola studium zajišťuje ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

Do jednatřicátého května ještě mohou podávat přihlášky zájemci o vyšší odborné studium.