„Navrhujeme zrušit zastupitelstvo města Prostějova k 20. září 2014, a to z důvodu nadbytečnosti. Zastupitelstvo nejedná ve prospěch veřejnosti, je podjaté, mrhá veřejnými finančními prostředky, a přitom samo negeneruje žádný zisk. Kulturní akce, které zastupitelstvo pořádá, tedy jejich zasedání, mají mizivou účast veřejnosti, a není tedy důvod do nich nadále investovat veřejné prostředky. V rámci zefektivnění činnosti tedy navrhujeme převést všechny zaměstnance a zaměstnankyně, kromě primátora a jeho náměstka, pod kompetence prostějovského muzea," stojí v usnesení spolku Pro Prostějov.

Sdružení touto formou protestu reaguje na jednání zastupitelů, jež na svém posledním zasedání rozhodli o zrušení organizace, která spravovala Kulturní a společenské centrum na Komenského ulici (Kasko). Nyní přejde pod Domovní správu.

Další hřebíček do rakve?

„Toto kulturní zařízení pořádalo 130 akcí ročně, na které chodily tisíce lidí. Kasko navíc poskytuje prostory pro zkušebny kapel malých muzikantů, pro kavárnu a dětské centrum," vyjmenovala Irena Košíčková ze spolku.

„Společenský dům Prostějov vykazoval za minulý rok ztrátu necelé dva miliony korun, což v porovnání s lázněmi, stadionem či aquaparkem, který byl předražený už při stavbě, není velká částka," upozornil aktivista Jan Navrátil.

Hlasování o zániku Společenského domu a změně provozovatele na Domovní správu prošlo jen těsnou většinou. Pro nakonec zvedlo ruku osmnáct zastupitelů.

„Správa Kaska pod Domovní správu bude dalším hřebíčkem do rakve zatím rozumně fungující budovy," míní Jan Navrátil.

Usnesení občanského spolku dostali zastupitelé na mimořádném čtvrtečním jednání. „Tato informace mě naplňuje smutkem," reagoval primátor města Miroslav Pišťák.

Po petici, fotopetici a zasílání protestních pohlednic se jedná o další z forem protestu sdružení, které bojuje za zachování Kaska. (ham)