Průběh letošní koupací sezóny výrazně ovlivnily extrémní klimatické podmínky, zejména vysoké teploty a srážky. Přívalové srážky přinesly do nádrže značné množství živin. Letní vysoké teploty a minimální průtok zase umožnily rozvoj sinic. Přesto se právě díky prováděným opatřením podařilo kvalitu vody v nádrži udržet pro koupání až do srpna, kdy vysoké koncentrace živin urychlily rozvoj velkého množství sinic.

"Byl to velice náročný rok na ošetření přítoku do plumlovské nádrže, neboť srážedlo fosforu dávkujeme v závislosti na přítocích a přitékajícím znečištění. To bylo v letošním roce velmi nestabilní. Povodňové průtoky a přívalové srážky přinesly v dubnu do nádrže tolik znečištění, které odpovídá celoročnímu vnosu," vysvětluje Václav Gargulák, generální ředitel Povodí Moravy.

Přítok do vodní nádrže Plumlov za extrémních srážek
v polovině dubna překročil
i 7000 l/s, v druhé polovině května přítok dosáhl na několik dní téměř 2000 l/s.
V letních měsících naopak výrazně klesal i pod hodnotu 50 l/s. Průměrný roční přítok
je přitom přibližně 500 l/s.

Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. Rozhodující vliv na kvalitu vody má její množství, teplota a především míra znečištění. "Toto znečištění bylo zdrojem pro masový rozvoj sinic. Přítok do nádrže v průběhu letních měsíců byl naopak minimální, což prodlužovalo dobu zdržení vody v nádrži a kvůli vysokým teplotám vytvořilo ideální podmínky pro eutrofizaci," dodává Gargulák.

Základem k udržení dobré kvality vody je odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou.
"I když úspěšnost realizovaných opatření je závislá na klimatických a hydrologických podmínkách, které nedokážeme ovlivnit, přesto se nám dařilo kvalitu vody v nádrži zásadně pozitivně ovlivnit. Provoz opatření však není trvalým řešením. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování komunálních, průmyslových i zemědělských zdrojů znečištění v povodí nad vodní nádrží, a to zejména fosforu," komentuje generální ředitel.

V uplynulých letech Povodí Moravy realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Na filtraci přitékající vody do nádrže se podílí také rostliny vysazené v sedimentační zdrži na konci vzdutí nádrže Plumlov. Před realizací těchto opatření byl zákaz koupání na VD Plumlov vyhlašován již v průběhu července. V letošním roce vyhlásila KHS zákaz koupání až v průběhu srpna. V loňském roce nebyla kvalita vody důvodem k omezování koupání po celou koupací sezóny.

Na financování provozu srážedel v roce 2023 přispěli:
Olomoucký kraj 125 000 Kč
Plumlov 73 021 Kč
Prostějov 50 000 Kč
Mostkovice 30 000 Kč
Lipová 22 328 Kč
Malé Hradisko 11 346 Kč
Stínava 4 733 Kč
Bousín 4 308 Kč
celkem 320 736 Kč