"Se zavlažovacími vaky jsme letos začali 27. dubna. Ke každému stromu se dávají dva vaky, máme třicet sad, čili najednou zavlažíme třicet stromů," informuje náměstkyně primátora Milada Sokolová a pokračuje: "Jedna sada vaků pojme sto osmdesát litrů vody a vytéká přibližně jeden den. Po zalití přesunujeme vaky k jiným stromům dle připraveného seznamu."

Vaky jsou instalovány ke stromům, které už mají čtyři a více let.

"Ty už nemají kořenové mísy. Stromy z mladších výsadeb zaléváme malou cisternou," doplňuje Sokolová.

Zavlažovací vaky jsou umísťovány na sídlištích Hloučela, Kostelecká a oblasti Polišenského - Hacarova, kde jsou půdní a vláhové podmínky nejhorší. V současné jsou vaky rozmístěny na sídlišti Svobody. Další oblastí budou Kolářovy sady, sídliště Svornosti, sídliště E. Beneše, vnitroblok Jezdecká - Studentská a dále dle aktuální potřeby.

"Výsledky tohoto systému zálivky budeme moci vyhodnotit až po několikerém opakování závlahy u vytypovaných stromů. Zatím jsme nezaznamenali žádné poškození vaků vandaly, za což jsme skutečně rádi," uzavírá Milada Sokolová.