Božena Sekaninová

Moje jméno nemusí volič hledat v paměti

Těžiště senátorské práce leží především v legislativě. Jaký zákon považujete pro Prostějovsko za klíčový?

Nejen pro Prostějovsko považuji za klíčové dvě věci. Za prvé zamezit vyvádění peněz z průběžného důchodového systému do soukromého sektoru, to se totiž týká nás všech. A za druhé pak přijmout zákony pro rozvoj sociálního podnikání. Tedy vytváření míst pro obtížně zaměstnatelné lidi přímo v obcích, pro mladé bez praxe či starší lidi.Božena Sekaninová

Co budete dělat, pokud se do senátu nedostanete?

Nemám žádnou trafiku a ráda bych se vrátila tam, odkud jsem vyšla, tedy do domova důchodců. Stále si udržuji kvalifikaci pro akreditovanou zdravotní sestru, chodím na příslušné kurzy a školení, takže myslím, že by to neměl být problém.

Tipnete si, kolik procent hlasů dostanete?

Jsem sedmapadesátý ročník, takže tipuji sedmapadesát procent. Navíc pětka prý není šťastné číslo, takže k ní tu sedmičku ještě pro štěstí.

Senátoři by měli být především osobnostmi. Jaké je vaše nejdůležitější té­ma?

Je jich několik. Především je nutné zabránit vyvádění peněz z průběžného důchodového systému do soukromých penzijních fondů. Za nepovedený projekt, který je nutné zamítnout, považuji sKarty, které jsou na jedné straně pro některé příjemce dávek státní sociální podpory diskriminační, na druhé straně monopolizují jeden peněžní ústav nBožena Sekaninováa dobu dlouhých dvanácti let. Je rovněž nutné řešit nezaměstnanost, zejména u nejohroženějších skupin, jako jsou mladí lidé a lidé nad padesát let věku s nízkou kvalifikací či bez kvalifikace.

Angažovala jste se nějak v Dřevnovicích či Dobromilicích při řešení problémů s romskou komunitou? Jak podle vás zabránit tomu, aby z takovéto situace profitovaly síly na okraji politického spektra?

Proběhlo jednání všech zainteresovaných složek, to znamená regionálního pracoviště krajské hygienické stanice, odboru životního prostředí, kurátorky pro romskou problematiku, Úřadu práce a Policie ČR. Výsledkem byl návrh postupných kroků, které by měly vést ke zmírnění napětí v těchto obcích. Osobně podporuji uzákonit výši rodičovského příspěvku na tři děti, obdobně, jak to již roky platí na Slovensku. Problémy budou, dokud je nebudeme řešit, dokud budeme určitou skupinu obyvatel zvýhodňovat proti jiné. Z toho pak plyne snadná možnost zneužívání takovýchto výsad.

Kolik stála vaše předvolební kampaň do Senátu a z jakých zdrojů byla financována?

Kampaň pořád ještě běží, a proto ještě nemám k dispozici její celkové náklady. Na financování kampaně se bude podílet ČSSD, za kterou kandiduji.

Proč by vás lidé měli volit?

Moje jméno nemusí voliči pracně hledat v paměti. Jsem takříkajíc jedna z nich – znám starosti lidí kolem sebe, vím, co nás tíží a umím pomoci. Jsem senátorkou na plný úvazek, pracuji, a to podle svého hesla – Srdcem a naplno.

Podle analýz hlasujete vždy podle stranického úzu, mohla byste říci konkrétní příklad, kdy byste se se stranou při hlasování neshodla?

Hlasuji vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Jaroslav Šlambor

Těžiště senátorské práce leží především v legislativě. Jaký zákon považujete pro Prostějovsko za klíčový?

Na tu otázku neumím jednoznačně odpovědět. Předpokládám, že Prostějovskem jsou míněny obce tohoto regionu, jako právní subjekty a jejich občané. Dále nevím, jak definovat pojem klíčové. Klíčové z hlediska čeho? Pokud mě paměť neklame, v letošním roce bylo přijato několik zákonů, které se obcí dotýkají: dvě novely zákona o rozpočtovém určení daní, novela loterijního zákona. Hodně důležitý je i zákon o veřejných zakázkách. V neposlední řadě mi utkvělo v paměti, že byla stanovena povinnost zasílání předžalobní výzvy dlužníkovi - sice má k ideálu daleko, ale je to dobrý krok, zvláště, když dlužníků raketovým tempem (bohužel) přibývá. Dalo by se pokračovat.

Jaroslav ŠlamborCo budete dělat, pokud se do senátu nedostanete?

To je jednoduché – jsem pracující důchodce – zabývám se problematikou bydlení. Budu v tom pokračovat.

Tipnete si, kolik procent hlasů dostanete?

To netuším, antikomunistická hysterie začala. Navíc volby (druhé senátní kolo zvláště) jsou docela iracionální záležitostí. Nezapomeňte, kolik peněz ČSSD kampaň stála – nemůžou si dovolit prohrát.

Senátoři by měli být především osobnostmi. jaké je osobně Vaše nejdůležitější téma?

Souhlasím, že by senátoři měli být osobnostmi. Otázka je, kdo je to osobnost. Ten co nejvíce křičí, nebo ten, kdo je nejvíce vidět? Nebo něco umí? Každý člověk je jedinečný a tudíž osobnost. Mluvíme-li o osobnosti s velkým „O" pak tu musí být široký, veřejný respekt, který by se neměl vztahovat k stranickému dresu. Příklad: je europoslanec Vladimír Remek osobností?  Je – dokonce mezinárodně uznávanou osobností. Jak je možné, že v tom u nás neexistuje shoda? Jen kvůli barvě dresu? Moje nejdůležitější téma? Lidi a jejich důstojný život. Nešel jsem do politiky proto, abych někomu něco vnucoval. Nemůžete chtít obhajovat zájmy lidí proti jejich vůli. Jinak řečeno: říkám otevřeně čí a jaké zájmy bych v senátu hájil a je věcí občanů, zda jim to vyhovuje. Pokud ano, mám (sou)hlas.  Je to o lidech a jejich zájmech. Ne o mě.

Angažoval jste se nějak v Dřevnovicích či Dobromilicích při řešení problémů s romskou komunitou? Jak podle Vás zabránit tomu, aby z takovéto situace profitovaly síly na okraji politického spektra?

Ne, neangažoval. Extremistické síly budou na tomto tématu profitovat do té doby, pokud budeme tuto otázku i nadále tabuizovat, poskytovat neopodstatněné výhody v rámci pozitivní motivace a pokud bude existovat společenský systém, který nemůže bez nezaměstnaných fungovat.

Kolik stála Vaše předvolební kampaň do senátu a z jakých zdrojů byla financována?

Kampaň stála kolem 90 tisíc, byla financována vysílající stranou a z mých soukromých zdrojů.

Proč by Vás lidé měli volit? (pokud možno shrnout do jedné věty, klidně nějaké krátké heslo nebo slogan)

Možná snad proto, že jsem pochopil, kam vede pro obyčejné lidi cesta, po které z kopce jedeme a zrychlujeme.  Možná proto, že jsem bytostný humanista. Možná proto, že můj věk mi umožňuje se povznést nad malichernosti života. Nebo i proto, že se nenechám tak lehko zastrašit, že považuji úsloví  „Ukaž, že se bojíš a už tě nepřestanou strašit", za ověřenou moudrost předchozích generací. Nechť si každý svobodně vybere.  Jsou i důvody, proč mě nevolit (pro zaryté antikomunisty) – jsem členem KSČM.

V médiích i ve včerejším televizním pořadu byla zmíněna Vaše činnost jako kontrarozvědčíka v armádě. Myslíte, že Vám tato minulost hlasy ubírá, přidává, nebo že na i voliči neberou zřetel?

Opravím Vás pane redaktore hned dvakrát. Jednak nešlo v pořadu o zmínku, ale téma bylo prezentováno jako ústřední. Za druhé jsem žádným rozvědčíkem v armádě nebyl. Spolupracoval jsem jak z titulu zaměření útvaru tak zastávaných funkcí s vojenskou (to zdůrazňuji) kontrarozvědkou, což byla legální a logická složka armády (totalitní armády, jak řekl pan redaktor). Dodávám, že dobrovolně. Řada států vysílala v rámci sportovních delegací i osoby, jež sport ani tak moc nezajímal.  Informace mají v armádě zásadní význam a na talíři je bohužel, nikdo nepřinese. To si ti dnešní novodobí kádrováci skutečně myslí, že naše tehdejší armáda byla operetní sešlostí? Zaráží mě jedna věc: kde berou tu jistotu, že to, co se děje dnes, je „to pravé ořechové?", že se nenajde opět nějaký debil a odtajní po letech např. to, co dělají naši hoši v Afganistánu (a jinde).  Být na jejich místě, docela bych se bál. Možná víc, než kulek mudžahedínů. Skoro bych jim navrhoval si to právně ošetřit. Aby se jim nemohlo stát to co mě a mnoha dalším, totiž že se k nim stát zachová jako prodejná děva. Abych ale nezapomněl. Doporučoval bych mnohým mužům (vč. pana premiéra), přečíst si přísahu z doby, kdy sloužili v „totalitní" armádě a položili si zároveň jednoduchou otázku: naplnili by v případě nasazení přísahu? Pokud ano, pak o čem to dnes mluví? Pokud ne, pak by tady dnes již pravděpodobně nebyli. Jak jednoduché, že ? Ale k vlastní otázce, která je myslím zbytečná. Vystoupení v televizi jsem nezvládl. Je na každém voliči,  jakou váhu tomu přisoudí.

SOUVISEJÍCÍ: Do boje o senátorské křeslo jde Sekaninová a Šlambor