Jejich výhodou je i to, že jsou přístupné čtyřiadvacet hodin denně. Nové kontejnery mají oddělenou část pro vybité baterie, které se vhazují dovnitř jiným otvorem.

„Z elektrospot­řebičů je možné odkládat do nádoby všechny, které se vejdou do horního bubnu. Ten má rozměry třicet krát padesát centimetrů. Výjimkou jsou zářivky, obrazovky a LCD monitory. Ty do červených kontejnerů nepatří,“ sdělil regionální zástupce společnosti Asekol pro Olomoucký kraj Zdeněk Kovářík.

Podle jeho zkušeností se právě drobná elektrozařízení objevují v popelnicích častěji než větší spotřebiče.

„Lidé se s nimi totiž na rozdíl od televizoru na sběrový dvůr neobtěžují,“ shrnul Kovářík.

Kontejnery se objeví například v Rejskově ulici, ve Vrahovicích, na sídlišti Svornosti a v dalších místech, kam už jsou lidé zvyklí tříděný odpad nosit.

Větší kusy patří do sběrného dvora

Dosloužilou elektrotechniku větších rozměrů mohou lidé stále vozit na sběrné dvory v Průmyslové ulici nebo ke svaté Anně. Elektrická zařízení přeberou zaměstnanci technických služeb i od těch, kdo nejsou obyvateli Prostějova.

Televize či počítače dostanou ve dvoře štítek s čárovým kódem. „Je to kvůli evidenci, abychom měli přehled, kolik se kde elektroodpadu vybere.

Spotřebiče také musí být kompletní, jinak se jedná o nebezpečný odpad, ten se nevykupuje, a za jeho likvidaci se platí,“ vysvětlila jednatelka A.S.A. TS Prostějov Iveta Jurenová.

Elektroodpad, i když tomu název nenasvědčuje odpadem není. „Nikdy nebyl zařazen do kategorie odpadů. Je to surovina,“ upozornila Jurenová.

Co se děje s elektroodpadem?

Celý postup recyklace této suroviny je jednoduchý. Lidé se zdarma zbaví rozbitých spotřebičů ve sběrném dvoře nebo v kontejneru. Elektrická zařízení pak od města za symbolický poplatek vykoupí firmy, které je rozeberou, rozdrtí, rozemelou a jednotlivé komponenty, jako jsou kovy, plasty a podobně připraví k dalšímu zpracování. Z mobilních telefonů se tak získává například zlato, z počítačů stříbro a motor z pračky je zase cenným zdrojem mědi. Použitý fén ale stále téměř polovina lidí raději vyhodí do popelnice

„Pro Čechy je stále běžné vyhodit drobný elektroodpad do popelnice. Přitom i z drobného elektra lze znovu využít často až devadesát procent materiálů použitých při jejich výrobě. Recyklace vysoušeče vlasů uspoří více než deset kilowathodin elektřiny a zabrání vzniku téměř tří kilogramů oxidu uhličitého,“ uvedl Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti Elektrowin, která sváží z Prostějova bílou techniku.

Prostějovský deník|Propagujte i svojí stránku