Koledníci budou navštěvovat domácnosti od prvního lednového dne po celých čtrnáct dní. „Peníze se použijí podle jednotlivých děkanátů. U nás třeba vybíráme na chráněné byty, které navazují na naše chráněné bydlení. Pak budou peníze použity také na přímou pomoc lidem v nouzi,“ řekl Vít Forbelský, který organizuje sbírku v prostějovském děkanátu. Slavnostní mše se zúčastnili lidé nejen z Olomouckého, ale i Zlínského kraje, který je součástí Arcidiecéze olomoucké. Patří sem okolo třiceti poboček Charity, pod jejíž záštitou sbírka probíhá.

Koledníci od lidí kromě peněz dostávají různé dobroty a jejich práci odměňuje i Charita. „Od lidí dostáváme i nějaké sladkosti, ale jinak to neděláme pro odměny. My to děláme, protože nás to baví,“ sdělila Míša ze Zborova. „Chodím koledovat od svých čtyř let. Největší odměnou je pro nás to, že pomáháme lidem, ale také dostáváme poukázky do kina nebo na lyžování a plavání. Každý rok je nás dost, občas chodíme i čtyři ve skupince,“ vysvětlila čtrnáctiletá kolednice Eliška.

Řady koledníků se v posledních letech na některých místech rozrůstají, na jiných však kvůli nedostatku dobrovolníků sbírky neprobíhají. „Čím dál víc se rozšiřuje počet koledníků. V Prostějově by mělo být deset skupinek z Cyrilometodějského gymnázia a nějakých patnáct by mělo být ze zdejší farnosti. V prostějovském děkanátu ale není všechno pokryto, protože scházejí koledníci, nemáme dost dobrovolníků, ale řekl bych, že tak devadesát devět procent pokryto je,“ okomentoval současný stav Vít Forbelský.

Organizace sbírky má svá jasná pravidla, která mají zabránit, aby z lidí lákali peníze podvodníci. Každou skupinku vede zodpovědná osoba, která má u sebe potvrzenou kartičku se svými údaji. „Chodíme ve Štítech pod pobočkou Zábřeh. Rodiče jsou do akce zapojeni, protože je nutné, aby měl vedoucí nad patnáct let. Takže skupinky vedou rodiče a děti, které chodily od mala a už vyrostly,“ říká jeden z tatínků.

Samotnou sbírku občas provázejí i občasné potíže. Stává se, že lidé odmítají koledníkům otevřít nebo se nelichotivě ke sbírce nebo dětem vyjadřují. „Někteří lidé neotvírají, i když nás vidí, ale jinak žádné problémy nejsou,“ dodala Míša.

V minulém roce se v Arcidiecézi olomoucké vybralo přes dvacet osm milionů korun. Koledníky dobročinné Tříkrálové sbírky tak můžete potkat v ulicích od 1. do 14. ledna. Ve většině obcí Olomouckého kraje proběhnou sbírky o prvním lednovém víkendu. Jak budou úspěšné se veřejnost dozví pár dní po jejich ukončení. (mva)

Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice. Pokladničky budou po skončení koledy opět na úřadech rozpečetěny a výnos se sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem daného klíče. Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využije na své projekty daná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie sbírky, ze kterých se platí část její organizace.

LUCIE MACHALOVÁ