Jak je to s údajným masivním úhynem ryb v Hloučele?

Není pravdou, že by v Hloučele zcela vyhynuly ryby a nikdo se o ně nestaral. Prostějovští rybáři provádějí průběžně odlovy ryb, ten poslední proběhl v pondělí, kdy se podařilo odlovit několik stovek ryb.

V teplotně extrémních dnech však nelze při minimálním průtoku lokálním úhynům nikdy zcela zabránit. Problémem nejen Hloučely je sucho, říčka je ale pod stálým dohledem.

Co raci?

Prostějovským ochráncům se aktuálně podařilo zachránit další desítku raků a kolem dvaceti škeblí. Spolupráce s rybáři i ochránci přírody je dobrá, jsme v neustálém kontaktu a operativně reagujeme i na informace od občanů.

Jak probíhají odlovy?Biologický dozor revitalizace plumlovské přehrady Petr Loyka v akci

Pomocí rybolovných agregátů. Jsou konstruovány tak, aby rybu co nejšetrněji omráčily, ale nezranily. Ryby okamžitě putují do čisté vody a jsou převezeny do nové lokality. Pokud někdo tuto metodu v případě Hloučely kritizuje, tak je to z neznalosti věci, protože není jiná metoda, která by ji nahradila. Počátek zavádění „elektrolovu" speciálními technickými zařízeními v širším měřítku u nás spadá do šedesátých let, kdy byl preferován zejména na pstruhových vodách. Rybolovné agregáty jsou dle mého názoru pro hospodaření zejména na tekoucích vodách nezbytnými prostředky. Tyto přístroje mnoho let spolehlivě slouží uživatelům rybářských revírů například při odlovech generačních ryb určených k umělému výtěru v líhních, slovování potoků před vysazením plůdku a k provádění kontrolních i záchranných odlovů. „Elektrolov" i u nás využívá mnoho výzkumných týmů, vědeckých institucí a škol a nelze ho opravdu nahradit žádnou jinou metodou.

Kolik vody teče v Hloučele?

Veškerý průtok ve směru od Podhradského rybníka včetně přítoků je bez zadržování vody převáděn do toku pod přehradou.

Bylo odtěžení sedimentů v Podhradském rybníku účelné, když se v něm po napuštění opět přemnožil vodní květ?

Samotné bagrování Podhradského rybníka a plumlovské přehrady spolu s chystaným budování mokřadu v horní části přehrady, nebo sedimentační předzdrže a plochy litorálu v případě Podhradského rybníka, čistou vodu ke koupání nezaručí. Je to odstraňování důsledků a bezesporu zlepšování funkcí obou vodních ploch. Spolu s optimalizací rybí obsádky jde přesně o těch padesát procent, které může zajistit a ovlivnit správce vodohospodář, nebo rybářský hospodář. Nejde ale o odstranění příčin, o kterých od zahájení přípravy z pozice biologa mluvím. Největším rizikem je, že budeme stát na opravené hrázi a dívat se, jak se do rybníka a přehrady dostávají splašky a hlína z polí. To je těch druhých, v této chvíli rozhodujících padesát procent, které je nutné řešit, protože čistá voda ke koupání bude, jen když se podaří odkanalizování obcí nad přehradou a Podhradským rybníkem a provozovatele čistíren zajistí odstranění fosforu z odpadních vod, což já osobně považuji za klíčové. Provedení pozemkových úprav, revitalizace krajiny a optimalizace zemědělského hospodaření jsou procesy neméně důležité. Pokud jde o vypouštění splašků a odkanalizování obcí, tak to není věcí Povodí Moravy ani nás, spolupracovníků, kteří se zabývají v rámci projektu svým oborem. Je to v kompetenci odboru životního prostředí v Prostějově, příslušných stavebních úřadů a samozřejmě obcí, budujících kanalizaci a čistírny.

Jak lze hodnotit nákladnou težbu bahna v přehradě a rybníku?

Když se s odstupem času podívám na podklady a analýzy, tak odtěžení sedimentů bylo nutné. Kdyby sedimenty odtěženy nebyly a naopak do přehrady tekla poměrně čistá voda, tak by to bylo zase jenom částečné, v tomto případě opačné řešení, neboť by sinice měly v přehradě zásoby na několik desítek let a dařilo by se jim tam velmi dobře. A opět by se rozvinula diskuse o vyhozených penězích a špinavé vodě, tentokrát na téma proč se neodtěžila přehrada, když se to léta slibovalo. Při zahájení vypouštění přehrady se všichni tvářili optimisticky a hovořili o tom jak se všechno sladí a zvládne. Již tehdy jsem z biologického hlediska upozorňoval na problém, který může nastat a že jej někdo musí vyřešit. Pokud nebudou odstraněny příčiny, o kterých mluvím, dočkáme se bohužel zelené vody i v přehradě. A nebude to dlouho trvat. Povodí Moravy udělalo jako správce toku a obou nádrží maximum, a myslím, že se podařilo sladit vodohospodářské zájmy se zájmy ochrany přírody, což často nebývá zrovna jednoduché.

Bude mít například mokřad v horní části přehrady tedy vůbec nějaký význam?

Mokřad na začátku přehrady pomůže s dočištěním, ale v žádném případě nemůže zvládnout vše, co do přehrady přiteče. Je to dobrý nápad a zajímavá kombinace vodního a mokřadního biotopu. Musí být vybudován tak, aby nevysychal nebo nevymrzl.

SOUVISEJÍCÍ: Bakterie v Bidelci? Povodí se rozmýšlí, zda je tam aplikovat