Lidé se u Čehovic mohou potěšit pohledem na meandrující potok, rybníky, v nichž žijí vzácní živočichové. V okolí kvete řada chráněných druhů rostlin a zalétá sem spousta ptáků.

„Vítězný projekt představuje nový rozměr pozemkových úprav. Nespočívá pouze v zajištění přístupu na pozemky jednotlivých vlastníků nebo zvýšení efektivity v obdělávání, ale také podstatnou měrou zvyšuje péči o obnovu nebo zachování ekologické stability krajiny a ochrany krajinných zdrojů před poškozováním velkovýrobními zemědělskými technologiemi. Návrh a vlastní realizace regionálního územního systému ekologické stability je jedním z pozoruhodných počinů Pozemkového úřadu v Prostějově,“ hodnotí jej Petr Kučera z tiskového odboru ministerstva životního prostředí.

Čehovickému biocentru se vítězstvím v národní soutěži otevřela cesta do soutěže o Cenu Rady Evropy za krajinu.

Zemědělci si koridor pochvalují

I zemědělci uvítali vznik biocentra s nadšením.

„Myslím, že po deseti patnácti letech bude pro nás velkým přínosem. Až biokoridor trochu vzroste, bude tvořit jakýsi větrolam. Zabrání půdním erozím ve výsevech máku nebo cukrovky. A zlepšil se i stav fauny. Vídám tady hnízdit divoké kačeny, vidím volavky, žije tu spousta žab. Dalším kladem rybníka je zvýšení hladiny spodních vod, která tady neustále klesala. Občanům v obci zůstávaly studny bez vody,“ pochvaluje si projekt Josef Hoch z čehovické rolnické společnosti.

Slovo pro přírodovědce

„Pro mě osobně je na této práci nejdůležitější skutečnost, že je výsledkem vědomého rozhodnutí lidí, že vědomě vrací přírodě to, co jí v minulosti pouze brali. Snad je to začátek uvažování o tom, že přírodní zdroje nelze pouze čerpat a že existuje určitá hranice, po kterou se dají rozumně využívat a že za tuto hranici nemá smysl dále chodit,“ zhodnotil projekt krátce po jeho založení vynikající prostějovský přírodovědec Petr Albrecht.

Ocenění se však již nedočkal. Po několika měsících práce na něm zahynul při autonehodě.

35 000 stromů

Na ploše třiadvaceti hektarů vysadila olomoucká firma Zahrada pětatřicet tisíc stromů a keřů, o něž se pak pět let starala.

„Je tady celkem osmadvacet druhů. Také jsme oseli téměř patnáct hektarů směsí trav určenou pro chudou pastvinu či zamokřenou louku. Po pěti letech přešel celý areál do majetku obce,“ doplnil jednatel společnosti Zahrada Jaromír Opravil.

Vybudování celého areálu včetně rybníků a tří kilometrů cest blízkých přírodě přišlo na zhruba devět milionů korun. (pam)