O výběru dodavatele rozhodla Rada města Prostějova. Dojde k navýšení počtu půjčovaných kol.

„Celkem se bude jednat o sdílené užívání sto dvaceti jízdních kol a provozování nejméně čtyřiceti míst určených pro půjčování a vracení kol. Každé kolo bude viditelně zřetelně označeno znakem a názvem města Prostějova," informoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil a dodal, že se jedná o koncesi malého rozsahu: "Období poskytování služeb Bikesharingu je od 1. beřzna do 31. prosince v letech 2021 a 2022. Dodavatelem předmětné koncese bude společnost nextbike Czech Republic s.r.o Olomouc.“

Součástí je i provozování aplikace podporující provoz systému půjčování kol dodavatelem, který bude vlastníkem sdílených jízdních kol.

„Za každé zapůjčení kola bude město jako objednatel hradit provozovateli smluvně dohodnutý poplatek. Je třeba zmínit, že výše tohoto poplatku byla hodnotícím kritériem,“ doplnil náměstek Pospíšil s tím, že v řízení byly podány dvě nabídky: nextbike Czech Republic s.r.o. a Rekola bikesharing s.r.o., které byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti.

Projekt Bikesharing byl v Prostějově zahájen na jaře roku 2019. Za loňský rok využilo možnosti vypůjčit si kolo téměř sedmdesát tisíc lidí.